Gijsbert van der Wal

Key. 178 / Cat. 120

David Hockney
Under the Trees, Bigger 2010–11
Oil on twenty canvases (each 91.4 x 121.9 cm)
365.8 x 609.6 cm
Courtesy of the artist
Copyright David Hockney
Photo credit: Richard Schmidt

Exhibition organised by the Royal Academy of Arts, London in collaboration with the Guggenheim Museum, Bilbao and the Museum Ludwig, Cologne

1A Bigger Picture. Landschappen van David Hockney, (foto) Londen en Keulen. De mooiste tentoonstelling in jaren. Van Hockneys werk krijg je goede zin. Na vier uur kijken nog geen spoortje van vermoeidheid.

2Willem Maris, Gemeentemuseum. Eerste en opmerkelijk goed geslaagd overzicht sinds de dood van de schilder in 1910.

3Collectie Veendorp, Groninger Museum. Verrassend dat ze de kunst rond 1900 zo goed hebben.

4Wendelien Schönfeld, Rembrandthuis (kleurenhoutsneden)

5Petrus van Schendel, Breda’s Museum. Waarin een klein museum groot kan zijn: een voorbeeldige tentoonstelling die deze negentiende-eeuwse Bredase schilder aan de vergetelheid ontrukt.

    • Gijsbert van der Wal