DNA van de mysterieuze Denisova-mens

De publicatie van het Neanderthalgenoom, tweeënhalf jaar geleden, leek al een revolutie. Maar de publicatie in Science (augustus) van het genoom van de mysterieuze Denisova-mens – van wie nog maar een paar botfragmentjes bekend zijn, 40.000 jaar oud – is waarschijnlijk de grootste doorbraak. De technische vooruitgang in de reconstructie van prehistorisch DNA is enorm: even goed als van modern DNA. En de implicaties van dit genoom van deze tweede uitgestorven naaste verwant zijn groot. Net als de Neanderthaler lijkt hij sprekend op ons. In slechts 260 nucleotiden (DNA-letters) blijkt de moderne mens een eigen signatuur te hebben. Acht betrokken genen coderen voor hersenfuncties en vier voor de huid. De Denisova-mens blijkt duidelijk een afsplitsing van de Neanderthaler. De moderne mens splitste zich rond 450.000 jaar geleden van deze Neanderthallijn af.

    • Hendrik Spiering