de Zeespiegel stijgt versneld

In 2012 is opnieuw gebleken dat er nog veel hapert aan de klimaatmodellen die toekomstige klimaatverandering voorspellen. Maar in de beschrijving van de veranderingen die nu al plaatsvinden is een belangrijk succes geboekt. Na achttien jaar radarhoogtemetingen vanuit satellieten is vast komen te staan dat een versnelling is opgetreden in de stijging van de zeespiegel. Met klassieke meetmethoden (peilschalen) was de zeespiegelstijging in het tweede deel van de 20ste eeuw geschat op 2 mm per jaar. Gezien het ijsverlies van (vooral) Groenland en de onweerlegbare opwarming van de oceanen kon een toename van die waarde niet uitblijven. Volgens de laatste metingen blijkt hij nu 3 mm per jaar te zijn. Satellietmetingen gaven ook meer zekerheid over het ijsverlies van Groenland en Antarctica Het geschatte ijsverlies kan de berekende zeespiegelstijging nog niet goed verklaren.

    • Karel Knip