Brieven

Wat is er toch voormalig aan onze veenkolonie?

In zijn euforie over het culturele jubeljaar 2013 herinnert Paul Steenhuis eraan dat zelfs buiten het westen de vorming van het koninkrijk herdacht wordt (NRC Handelsblad, 24 december). In de voormalige Oost-Groninger veenkolonie Veendam zal een expositie gewijd zijn aan de erfenis van Napoleon.

De vraag die mij als inwoner van de gemeente Veendam interesseert, is: wat is hier toch voormalig? Veendam als geografische werkelijkheid? Elke dag kan ik mij overtuigen van het tegendeel. Als gemeente misschien? Naar het woord van de vroegere Groningse commissaris der koningin Henk Vonhoff is er niets mis mee als de brandweer op tijd uitrukt en de politie boeven vangt. Ook daarover valt in Veendam weinig te klagen.

Is de veenkolonie dan voltooid verleden tijd? Het kanaal waaraan mijn huis ligt, is in de zeventiende eeuw gegraven als gevolg van de turfwinning. Zijn water kabbelt nog even veenkoloniaal rechttoe rechtaan als in de eeuwen daarvoor. Zo is het in Veendam en zo is het in de aanpalende Oost-Groninger veenkoloniën Pekela en Stadskanaal.

Zeker, de turf is afgegraven, er zijn wat kanalen gedempt en de turfschipper is vervangen door de plezierschipper, maar nog altijd zijn de veenkoloniën een land van lange linten en aardappelvelden. Wat is het hoogste doel van de Sportclub Veendam? Het spelen van veenkoloniaal voetbal. En waar gaat Paul Steenhuis straks de erfenis van Napoleon bekijken? Precies, in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

Harm van der Veen

Veendam

Hé, Jan Kuitenbrouwer? Ja, precies, die!

Jan Kuitenbrouwer vraagt zich in zijn column af of ik als documentairemaker wel overal bij mocht zijn bij het maken van mijn film over Emile Roemer. Het antwoord luidt volmondig: ja. Op één uitzondering na: er mocht nadrukkelijk niet gedraaid worden toen er in het SP-campagneteam gebrainstormd werd met… Jan Kuitenbrouwer. Hé? Jan Kuitenbrouwer? De NRC-columnist? Ja, precies, die! Dus die Kuitenbrouwer schrijft over politiek, maar geeft achter de schermen ook advies aan politieke partijen? Ja, blijkbaar wel.

Op zondag 2 september – in het heetst van de campagnestrijd – schoof hij een middag aan bij het SP-campagneteam. Maar dat moest toch maar liever niet naar buiten komen. En dan later wel in je column schrijven dat Verbraak heus niet overal toegang toe had. Ach ja….

Coen Verbraak

Amersfoort

Hollands Dagboek over eind GPD miste diepgang

Natuurlijk was het een leuk geschreven stuk over het einde van de GPD (NRC Handelsblad 22 december). Maar had het niet wat inhoudelijker gekund? Was het niet mogelijk om de dagboekschrijver een spade dieper te laten steken? Ik heb als journalist vijftien jaar voor de GPD gewerkt. De teloorgang van dit persbureau – een gemeenschappelijke tekstleverancier voor regionale kranten – is een groot verlies voor de Nederlandse journalistiek, voor de samenleving en voor het functioneren van de democratie.

De GPD stond voor de beste tradities in de journalistiek: onbevooroordeeld, niet gebonden aan welke politieke richting of religieuze gezindheid dan ook. Het einde ervan is illustratief voor de teloorgang van de regionale – en in haar wezen onbevooroordeelde – journalistiek in Nederland. Maar ook de plaatselijke politiek krijgt hierdoor vrij spel. De vergaderingen van de gemeenteraden worden journalistiek nog slechts sporadisch gevolgd, laat staan de raadscommissies. Geen menskracht. Zeker in de kleinere gemeenten kunnen de colleges van B en W ongehinderd hun gang gaan. Er is geen luis meer in de pels en de coalitiepartijen steunen ze toch wel. De perstafels in de vergaderzalen blijven veelal ongebruikt.

Onafhankelijke journalistiek – misschien juist de regionale – is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de democratie. Vooral om die reden is het verdwijnen van de GPD een groot verlies.

Hans T. Sonders

Oegstgeest

Hazenjacht in uiterwaard

De constatering dat er in Velp op gronden van Natuurmonumenten op hazen wordt gejaagd, is onwaarschijnlijk (T. van Gijzen, Brieven, 22 december). De conclusie dat Natuurmonumenten geen behoefte heeft om iets aan het wekelijkse afschot van hazen in het zomerhalfjaar op haar gronden in de uiterwaarden te veranderen, lijkt me een misvatting. De uiterwaarden zijn Natura 2000-gebied waar niet gejaagd mag worden, en tussen 1 januari en 15 oktober mag je in Nederland niet jagen op hazen.

Natuurmonumenten hanteert het principe: jacht, nee tenzij. Alleen bij zwaarwegende maatschappelijke belangen vindt populatiebeheer plaats en economisch profijt is daar geen onderdeel van. Dat er in de uiterwaarden toch afschot kan plaatsvinden, zelfs op gronden van Natuurmonumenten, kan een andere oorzaak hebben. De provincie Gelderland heeft vanuit schadebestrijding (dat is wettelijk wat anders dan jacht) ontheffing gegeven voor het afschot van overzomerende ganzen in de uiterwaarden. Ook heeft Natuurmonumenten hier recent gronden gekocht, met als doel ze als natuurgebied te beheren. Hierop rusten nog oude jachtrechten. Omdat koop geen huur breekt, is het inderdaad mogelijk dat hier nog afschot plaats vindt, maar niet op hazen.

W. Knol

Natuurmonumenten, Rheden