Vanaf 2025 neemt de CO -uitstoot af 2

Het milieudebat wordt steeds spannender. In 2012 is de energiemarkt in nog meer landen opgeschrikt door een bijzondere gebeurtenis: voor de consument is duurzame energie goedkoper geworden dan de energie die de energiemaatschappijen aanbieden. Kema heeft dit voor Nederland bevestigd. Dalende kosten van zonne-energie zijn geen nieuws, hoewel weinigen weten dat de prijsdaling al in 1975 is begonnen en dat zonne-energie sindsdien elke vier jaar de helft goedkoper is geworden. In Nederland kost zelf opgewekte elektriciteit twintig cent per kilowattuur. Bij voortzetting van deze trend daalt de prijs tot tien cent in 2016 en tot vijf cent in 2020. Met andere woorden: over acht jaar is de stroom die eindgebruikers zelf opwekken goedkoper dan de kostprijs van elektriciteit uit de energiecentrales.

Dit vooruitzicht klopt alleen als deze exponentiële trend in zonne-energie doorzet. De kans hierop is groot. Wereldwijd wordt er met man en macht gewerkt om de efficiency van zonnecellen te verbeteren en goedkope opslag van zelf opgewekte energie mogelijk te maken.

Ook Europa gaat deze kant op. De Europese Unie vraagt de lidstaten om maatregelen waardoor nieuwe woningen in 2017 energieneutraal zullen zijn. Voor nieuwe kantoren geldt de streefdatum van 2020. De gedachte dat ook wijken en regio’s energieneutraal worden, sluit hierbij aan. IT-bedrijven als IBM, Cisco en Siemens zijn al actief op de decentrale energiemarkt.

Dit beeld breekt in 2013 door bij de beleidsmakers. De voortekenen zijn er al. De Zeeuwse energiemaatschappij Delta heeft haar plannen voor een nieuwe kerncentrale op een laag pitje gezet. Het verzet tegen grote windparken neemt toe. Windmolens op zee leveren onder de beste condities stroom voor zestien cent per kilowattuur. In de praktijk blijkt 40 procent van de geproduceerde windenergie niet verkoopbaar tegen dit bedrag. Door de Energiewende in Duitsland is er zo veel duurzame elektriciteit beschikbaar gekomen dat mede hierdoor de gasgestookte centrales in Nederland vaker worden uitgeschakeld en minder rendabel zijn.

Ook de klimaattop in Doha bevindt zich in een impasse. Het is begrijpelijk dat er weinig oor is voor de aan zekerheid grenzende voorspelling dat vanaf 2025 de uitstoot van CO2 zal afnemen op een moment waarop de wereldwijde uitstoot van CO2 nog niet eerder zo groot is geweest. Deze prognose kwam op de conferentie niet op de agenda.

Steeds meer energieproducenten en netbeheerders zijn al wel begonnen om op een nieuwe manier te kijken naar de toekomst. In 2013 zal ook bij de Nederlandse politiek het duurzame licht gaan branden.

W.J.de Ridder is hoogleraar toekomstonderzoek,Universiteit Twente.

    • W.J. de Ridder