Reacties SNS Reaal en andere betrokkenen (2)

SNS Reaal reageert niet op individuele dossiers en de inhoud van de forensische onderzoeken. „Wel kan worden gemeld dat de reeds beschikbare resultaten uit de onderzoeken voor zover relevant, worden betrokken in de waardering van de vastgoedportefeuille van Property Finance. SNS Reaal volgt de voortgang van de lopende interne forensische onderzoeken nauwlettend en zal, indien het verloop van de onderzoeken daartoe aanleiding geeft, toereikende maatregelen nemen om de gevolgen ongedaan te maken en herhaling te voorkomen.”

SNS Reaal zegt accountant KPMG tijdig op de hoogte te hebben gesteld van de forensische onderzoeken. Daarna heeft KPMG volgens SNS Reaal aanvullend onderzoek gedaan, maar daaruit zijn „geen zaken aan het licht gekomen die een materieel ander beeld op de jaarrekening van 2010 van SNS Reaal of SNS Bank werpen”. Ook heeft SNS Reaal naar eigen zeggen niet tegen KPMG gezegd dat aanvullend onderzoek niet nodig was.

Marius Menkveld, oud-directeur SNS Property Finance, erkent dat ten tijde van de overname van Bouwfonds Property Finance weinig kennis en ervaring bij SNS Reaal aanwezig was met het „financieren van buitenlandse activiteiten” en „evenmin met projectfinancieringen”. In combinatie met de internationale vastgoedcrisis heeft dat geleid tot „een dramatische daling” van het resultaat van dit bedrijfsonderdeel in 2008 en een fors verlies in de eerste helft van 2009. Dat was ook de reden van zijn vertrek.

Buck Groenhof wil niet reageren.

Homburg Invest was niet bereikbaar voor commentaar.

Directeur van Holland Integrity Group (HIG) Rob Bakker wil geen commentaar geven. „Over individuele klanten en dossiers doen wij nooit mededelingen.”