Nieuwe economische hausse en een technologische revolutie

Het Techcastproject bundelt – met behulp van een databasewebsite (techcast.org) – de kennis van meer dan honderd hightech-CEO’s, -wetenschappers, -ingenieurs, -academici, -consultants, -futuristen en andere -deskundigen in de hele wereld, teneinde doorbraken te voorspellen op alle gebieden. Alle prognoses kunnen uiteraard verkeerd zijn, maar onze controlestudies bevestigen dat deze aanpak schattingen oplevert die nauwkeurig genoeg zijn om beleidsmakers de goede kant op te helpen.

Onze collectieve voorspellingen kunnen worden geïntegreerd tot een ‘macroprognose’ van de economie als geheel in de komende tien tot twintig jaar. Bijgaande puntengrafiek toont alle drie de dimensies van alle prognosegegevens: het waarschijnlijkste jaar, het deskundigenvertrouwen en de mogelijke marktomvang. Deze analyse doet vermoeden dat de grote recessie nog wel enkele jaren kan aanhouden, maar dat rond 2015 vermoedelijk een nieuwe golf van economische groei op gang zal komen.

De periode rond 2015 is van belang. Het cluster van groene technologieën, informatiesystemen, e-commerce en geavanceerde auto-ontwerpen wijst op een vermoedelijke opleving van de economische groei rond die tijd. Dit valt samen met het patroon van de 35-jarige cycli, dat min of meer geldt op de Amerikaanse aandelenmarkten. Wie een honderdjarige grafiek van de Dow Jones Industrial Average bekijkt, ziet drie cycli van 35 jaar. De roaring twenties waren het hoogtepunt van een 35-jarige cyclus die eindigde met de grote krach van 1929. De Eisenhowerhausse van de jaren zestig begon omstreeks 1945 en werd gevolgd door de Reaganhausse, die begon met diens verkiezing in 1980. De economische crisis van 2008 betekende het einde van de 35-jarige Reagan-cyclus en zal vermoedelijk worden gevolgd door een nieuwe mondiale hausse vanaf ongeveer 2015.

Als de technologische revolutie rond 2020 nog versnelt, zullen we vermoedelijk persoonlijke geneeskunde, intelligente auto’s, alternatieve energie en andere geavanceerde technologieën gaan zien. In die tijd zullen we waarschijnlijk ook beschikken over bijna oneindige rekenkracht, met een bouw van de tweede generatie (optisch, bio, nano, quantum). Intelligente robots zullen waarschijnlijk onze huizen en kantoren betreden. Dankzij de brave kunstmatige intelligentie zullen routinetaken vermoedelijk op dezelfde wijze worden geautomatiseerd als de gps-navigatie het probleem van de reis van A naar B heeft opgelost.

Bij dergelijke weidse vooruitzichten voor de komende vijf tot tien jaar is het van wezenlijk belang om ons voor te bereiden op de technologische revolutie. Ongeacht hun werkwijze en doelstelling moeten organisaties een aantal goed doordachte systemen ontwikkelen om deze golf van technologische veranderingen te voorspellen en erop in te spelen. Er mag onzekerheid bestaan over de specifieke doorbraken, maar er bestaat heel weinig onzekerheid over de grote technologische verandering die we achter de horizon van onze planning zullen zien.

William E. Halal is verbonden aan de George Washington-universiteit in Washington, de Universiteit van Bangkok en Tech Cast LLC.

    • William E. Halal