‘Jongeren kunnen in nieuwe jaar weer makkelijker aan drank komen’

Foto ANP / Koen Suyk

Door de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari kunnen jongeren weer makkelijker aan drank komen. Daarvoor zegt Koninklijke Horeca Nederland te vrezen. Gemeenten zouden niet klaar zijn om de wet te gaan handhaven.

De nieuwe Drank- en Horecawet bepaalt dat de handhaving vanaf 1 januari verschuift van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit naar de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten. De wet schrijft ook voor dat het bezit van alcohol onder de zestien jaar strafbaar wordt in “publiek toegankelijke” ruimtes – lees: niet thuis. Handhavers moeten dus niet alleen de alcoholverkopers controleren, maar ook de jonge bezitters.

De KHN zegt “te veel signalen” te hebben dat gemeenten niet klaar zijn voor de handhaving, waarbij bijvoorbeeld gedacht moet worden aan controles in cafés en aan het bestrijden van illegale zuipketen. Gemeenten zouden zich nog volop op hun handhavingstaak aan het voorbereiden zijn en soms pas in 2014 kunnen beginnen met handhaven. Een aantal gemeenten heeft aan de KHN laten weten dat zij geen geld en mankracht beschikbaar hebben voor de handhaving.

Omdat de KHN vreest dat er door de gebrekkige handhaving ‘alcohol traffic’ tussen gemeenten gaat plaatsvinden en het probleem zich verder zal verplaatsen naar illegale keten en hokken, heeft de KHN de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, per brief voor een gesprek uitgenodigd. De KHN hoopt in de strijd voor een goede handhaving samen met de VNG te kunnen optrekken.

    • Pim van den Dool