Zorgverzekeraars mogen zzp’ers bouw niet uitsluiten

Zorgverzekeraars Menzis en Azivo mogen zelfstandige bouwvakkers die lid zijn van FNV Zelfstandigen Bouw (ZBo) niet per direct uitsluiten van het collectieve ziektekostenverzekeringscontract dat zestien bonden, waaronder ZBo, afgelopen februari zijn overeengekomen. Ook mogen beide zorgverzekeraars ZBo-leden niet aansporen om hun lidmaatschap op te zeggen en zich aan te sluiten bij een vakbond die wel is aangesloten bij de vakcentrale FNV.

Dat is de uitkomst van een kort geding voor de rechtbank in Amsterdam, aangespannen door de bond van zzp’ers in de bouw. ZBo eiste dat het collectieve zorgcontract – dat eerder dit jaar door de zestien bonden die toen nog aangesloten waren bij de FNV was afgesloten – ook voor hun leden in stand zou blijven.

Menzis en Azivo stonden onder druk van de FNV om ZBo-leden met onmiddellijke ingang van dat contract uit te sluiten nadat die bond in juni had besloten om uit de FNV te treden. Meer dan 3.200 ZBo’ers en hun gezinnen dreigden daardoor op het laatste moment hun collectieve polis kwijt te raken en op zoek te moeten naar een andere verzekeraar.

Beide verzekeraars stonden sinds november onder grote druk van de FNV, die goed is voor zo’n 230.000 leden die daar een collectieve verzekering hebben lopen, om de ‘dissidente’ bond uit de collectieve verzekering te werken. De FNV wilde dat Menzis en Azivo die leden ook zouden aanschrijven om lid te worden van een wel bij de FNV aangesloten bond, als zij nog aanspraak wilden maken op die collectieve verzekering.

Maar de rechter maakte tijdens de zitting al duidelijk dat zij de eisen van de ZBo zou inwilligen als de zorgverzekeraars niet zouden instemmen met de eisen van die bond. Staande de zitting werd vervolgens een compromis bereikt. ZBo’ers mogen volgend jaar niet worden uitgesloten van het collectieve zorgcontract en Menzis en Azivo mogen die leden niet aanschrijven om hen te bewegen om lid te worden van een bond die wél deel uitmaakt van de FNV.

ZBo (10.000 leden) stapte, samen met seniorenbond ANBO (180.000 leden), eind dit jaar uit de vakcentrale FNV (1,3 miljoen leden) uit onvrede over de koers van de nieuwe vakbeweging onder leiding van interim-voorzitter Ton Heerts.