Vestia wil van oud-directeur uitleg over niet onderbouwde onkosten

Oud-directeur Erik Staal van de noodlijdende woningcorporatie Vestia heeft voor ongeveer 600.000 euro aan niet onderbouwde creditcarduitgaven gedaan. Het gaat onder meer om auto-, reis- en representatiekosten, veelal in het buitenland, die Staal in een periode van ongeveer acht jaar heeft gemaakt.

Dat zegt Staals opvolger, interim-directeur Gerard Erents, in NRC Handelsblad en nrc.next. „Mogelijk zitten er wel zakelijke uitgaven bij, maar dan moet het wel gespecificeerd worden. Het nieuwe bestuur van Vestia heeft Staal enkele keren gevraagd een „zakelijke onderbouwing” te geven. „Als dat niet gebeurt, moet hij ze zelf dan maar betalen”.

Staal moest in februari aftreden als enig directeur van Vestia toen bleek dat de corporatie in grote financiële problemen zat. Die problemen zijn veroorzaakt door complexe financiële producten (derivaten) waarmee werd gespeculeerd op een stijging van de rente. De rente daalde echter en de financiële schade bedroeg zo’n 2 miljard euro en de corporatie moest worden gered. Justitie onderzoekt de gang van zaken bij Vestia en het bedrijf is zelf een procedure begonnen om 3,5 miljoen euro pensioengeld terug te krijgen die Staal bij zijn vertrek kreeg. Ook onderzoekt Vestia enkele bv’s die Staal bezat zonder dat de raad van commissarissen van Vestia hiervan op de hoogte was.

Staal reageerde via zijn advocaat op de aantijgingen. Volgens hem geeft Erents „bewust een verkeerde voorstelling van zaken”.

    • Eppo Köning