Steeds betere bloedvaten bij Amerikaanse militairen

Uit autopsie van gesneuvelde Amerikaanse militairen blijkt dat zij steeds gezonder worden.

Amsterdam. Eén op de twaalf Amerikaanse militairen die sneuvelden in de oorlog in Irak had aderverkalking. Dat bleek bij autopsie van ruim 3.800 overledenen. Ze waren gemiddeld bijna 26 jaar oud. Dit betekent dat Amerikaanse militairen het afgelopen decennium gezondere bloedvaten hadden dan hun lotgenoten van zestig en veertig jaar geleden. Legerartsen vonden veel meer aderverkalking tijdens lijkopeningen van gesneuvelden uit de Korea- en Vietnamoorlogen. Van de militairen die in Korea vochten, had 77 procent aderverkalking. Bij de Vietnam-militairen was dat 45 procent.

Het bloedvatonderzoek onder de militairen die in de jaren vijftig in Korea sneuvelden was indertijd een eyeopener. Hart- en vaatziekten en kanker werden toen belangrijke doodsoorzaken, doordat de sterfte aan infectieziekten in de decennia daarvoor snel was afgenomen. Voor het eerst zagen artsen dat aderverkalking al bij jonge mensen aanwezig kan zijn, meestal nog zonder klachten te veroorzaken.

Aderverkalking begint als vet en cholesterol neerslaan aan de binnenkant van de slagaderen. Dit wordt bevorderd door te veel eten. Op die vettige neerslag ontstaat een ontstekingsreactie, gestimuleerd door roken, die langzaam maar zeker ‘verkalkt’. Bij ernstige aderverkalking slibt een slagader dicht. Het geeft pijn bij inspanning, of hart- of herseninfarcten. NRC