Record haven Rotterdam: overslag van 442 miljoen ton goederen

Het grootste containerschip van de wereld de CMA CGM Marco Polo bij de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte. De haven van Rotterdam sloeg een record aan goederen over dit jaar. Foto ANP / Bas Czerwinski Het grootste containerschip van de wereld de CMA CGM Marco Polo bij de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte. De haven van Rotterdam sloeg een record aan goederen over dit jaar. Foto ANP / Bas Czerwinski

Ondanks een krimpende economie zijn in de haven van Rotterdam nog nooit zoveel goederen overgeslagen als dit jaar. In 2012 passeerde 442 miljoen ton goederen de haven, 1,7 procent meer dan vorig jaar. De haven spreekt zelf over een “bescheiden groei”.

De groei is vooral te danken aan de toenemende stoomolie die via Rotterdam vanuit Rusland over de hele wereld wordt verscheept, maar met name naar Singapore. Wegens grote prijsverschillen loont het bijvoorbeeld om Russische stookolie via de Rotterdamse haven naar Azië te verschepen.

De overslag van ruwe olie nam toe met 5,6 procent en de overslag van olieproducten, zoals stookolie en diesel, zelfs met 12,1 procent. Omdat elders in Europa olieraffinaderijen minder ruwe olie konden bewerken werd de raffinage in Nederland opgeschroefd.

Smits: Rotterdam wordt steeds crucialer

Tegen NRC Handelsblad stelt Hans Smits, bestuursvoorzitter van het Havenbedrijf Rotterdam, vast dat er een verschuiving van de markt aan het plaatsvinden is. Rotterdam wordt volgens hem steeds meer een centraal punt wordt voor de wereldhandel. De Verenigde Staten zorgen in toenemende mate voor zichzelf met schaliegas en -olie, terwijl de olie uit het Midden-Oosten naar het Verre Oosten verdwijnt.

“Er is een complete herschikking gaande waarbij Europa, meer dan ze al is, afhankelijk wordt van ruwe olie uit Rusland en Afrika.”

Smits relativeert de groei over 2012 wel enigszins:

“De positieve overslagcijfers van dit jaar nemen niet weg dat bij veel bedrijven de winstmarges onder druk staan, men soms rode cijfers schrijft of personeel wordt ontslagen.”

Lichte toename aantal containers

De overslag van containers nam dit jaar licht toe, vooral dankzij de toegenomen export. Omdat in Europa minder staal werd geproduceerd, werd er wel 12 procent minder erts en schroot vervoerd. Ook de overslag van agrarische massagoederen, zoals granen, zaden en grondstoffen voor veevoer, daalde mede door slechte oogsten buiten Europa met 18 procent.

Het marktaandeel van de haven nam de afgelopen vijf jaar toe met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar tot 37,7 procent in het derde kwartaal van 2012. In het containersegment is het in 2009 ontstane verschil met Hamburg en Antwerpen vastgehouden. Het havenbedrijf verwacht voor volgend jaar een bescheiden groei van ongeveer twee procent waarmee de overslag volgend jaar waarschijnlijk de 450 miljoen ton zal naderen.

    • Anouk Eigenraam