Peilloze knulligheid

Hoe zou koningin Beatrix zich voelen? Tijdens deze donkere dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw heeft zij alle tijd om terug te blikken op een ronduit rampzalig jaar. Als moeder verloor ze haar zoon in februari na een skiongeluk aan een schimmige halfdood die zo wreed is, omdat hij de ijdele hoop niet meeneemt in het graf. Als moeder des vaderlands werd zij keer op keer vernederd. De opgewonden eendagsvliegjes in het parlement zetten haar aan de kant zonder enig respect voor de tact en waardigheid waarmee zij haar taken al decennialang had vervuld. De troonrede lekte op een knullige manier uit. De openbare beëdiging van de ministers werd tegen haar nadrukkelijke zin in twee keer opgevoerd. En tot overmaat van ramp lag haar kersttoespraak, haar heilige moment van het jaar waarop zij op persoonlijke titel het volk mocht oproepen tot hoop en saamhorigheid, een dag van tevoren op straat.

De RVD kondigde een ‘diepgravend onderzoek’ aan. Er zou wellicht zelfs sprake kunnen zijn van strafbare feiten. Anne Jan Roeleveld, die de link op Twitter had gezet, zou als een staatsgevaarlijke hacker met duivelse slinksheid niet alleen de datum van de kersttoespraak hebben weten te achterhalen, maar ook de ‘numerieke code’ hebben gekraakt, aldus de RVD.

Ik heb die numerieke code eens bekeken. Dat is gewoon een volgnummer. Het enige wat onze eigen Hollandse Assange heeft hoeven te doen om de beveiliging van de RVD te omzeilen, was het getal 3998 verhogen. Na vijf pogingen was het bingo. De geheime toespraak was item 4003 van de site.

Het getuigt allemaal van een peilloze knulligheid. Mismoedig staart Beatrix uit het raam over de kale takken in haar tuin. Haar vorstelijke waardigheid is te grabbel gegooid door klungelende ambtenaren, dikbuikige vijftigers die internet hebben ontdekt en denken dat ze er verstand van hebben. Misschien wordt het tijd om haar uit haar lijden te verlossen. Majesteit, u mag met pensioen. En uw zoon zullen we uw wrede lot besparen. We kiezen wel de een of andere politicus in een regenjas als president. Die heeft minder problemen met waardeloos geklungel. Die is ermee opgegroeid.

    • Ilja Leonard Pfeijffer