Lening van 50 miljoen euro voor Zadkine

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) heeft het financiële verbeterplan van roc Zadkine uit Rotterdam goedgekeurd. Dat liet zij gisteren weten in een brief aan de Tweede Kamer. De mbo-school krijgt een lening van bijna vijftig miljoen euro. Zadkine zit in financiële problemen vanwege hoge huisvestingslasten en een teruglopend aantal leerlingen.

Bussemaker noemt het verbeterplan dat vorige maand door de onlangs aangetreden nieuwe schoolleiding werd ingediend „reëel”. Ze denkt dat de school straks voldoende geld heeft om het plan uit te voeren en weer financieel gezond te worden.

Zadkine had in het verbeterplan een verzoek gedaan om te mogen schatkistbankieren, waarbij wordt geleend bij het ministerie van Financiën. Het roc leent een bedrag van 46,8 miljoen euro. De school krijgt geen extra bijdrage van het ministerie van Onderwijs.

De onderwijsinspectie plaatste Zadkine in oktober onder de zwaarste vorm van financieel toezicht. Deze zomer werd duidelijk dat de Rotterdamse school met 18.000 leerlingen in 2011 een verlies van 15 miljoen euro had geleden. Ook dit jaar is er een exploitatietekort, van ongeveer 8 miljoen euro. Daarnaast is voor 2012 een reorganisatievoorziening getroffen van 11 miljoen euro.

Het nieuwe college van bestuur, dat in augustus aantrad, wil om te bezuinigen de helft van de schoolgebouwen afstoten. Bovenop de al eerder aangekondigde 275 ontslagen, verdwijnen nog eens 150 arbeidsplaatsen. Het college wil verder het aantal opleidingen verkleinen en deze beter afstemmen op de arbeidsmarkt en het aanbod van andere mbo-instellingen in de regio.

Dit jaar bleek dat ook andere mbo-scholen, met name Amarantis en roc Leiden, in financieel zwaar weer zitten.