Groei Rotterdamse haven toont groter belang Rusland voor EU

Rotterdam. - De overslag in de Rotterdamse haven blijft bescheiden groeien, ondanks de neergang van de Nederlandse economie als geheel. De groei is vooral een gevolg van de toenemende stroom aan olie uit Rusland.

Vanochtend maakte het Havenbedrijf Rotterdam bekend dat de totale overslag in 2012 met 1,7 procent is toegenomen. De overslag van ruwe olie steeg met 5,6 procent. De overslag van olieproducten, zoals stookolie en diesel, nam toe met 12,1 procent. Daarvan is zo’n 60 procent afkomstig uit Rusland. In een interview met deze krant stelt Hans Smits, bestuursvoorzitter van het Havenbedrijf Rotterdam, vast dat de markt ingrijpend aan het veranderen is.

De VS zorgen met schaliegas en olie in toenemende mate voor zichzelf, terwijl de olie uit het Midden-Oosten naar het Verre Oosten verdwijnt. „Er is een complete herschikking gaande waarbij Europa, meer dan ze al is, afhankelijk wordt van ruwe olie uit Rusland en Afrika.”

Naar verwachting wordt komend jaar begonnen met de aanleg van een nieuwe tankterminal op de Kop van de Beer in Europoort door een Brits-Russisch consortium. Dankzij een dagelijkse lijndienst met Primorsk in Rusland zal de overslag van olie in Rotterdam dan met nog eens ongeveer 40 procent groeien.

De traditionele goederenstromen hadden het in 2012 aanzienlijk lastiger als gevolg van de economische problemen in de eurozone. Het aantal containers dat via de haven werd verscheept bleef gelijk, zij het dat het gewicht van de lading licht toenam.

De crisis in de staalindustrie is duidelijk zichtbaar in de overslagcijfers voor erts en schroot: min 4,4 procent. Ook de overslag van steenkool nam met 1 procent af.

Bij de presentatie van de jaarcijfers stond Smits vanochtend ook uitgebreid stil bij de langetermijnplannen van het Havenbedrijf. De Tweede Maasvlakte is af. In mei zal het eerste schip bij wijze van proef afmeren.

De ambities op het gebied van klimaatverandering van de haven liepen een flinke deuk: twee nieuwe energiecentrales van E.ON en GDF Suez vinden de aanleg van installaties om CO2 af te vangen, bij nader inzien te duur. Een project van Air Liquide om uitstoot op te vangen gaat niet door omdat de EU op het laatste moment, tot grote frustratie van Smits, afziet van subsidie.

    • Renée Postma