....en de tegenvallers

Het Diner, Hummelinck Stuurman Theaterbureau, Regie: Kees Prins, Credits, Van: Herman Koch, Toneelbewerking: Kees Prins, Met: Kees Hulst, Porgy Franssen, Renee Fokker, Lies Visschedijk en Evert van der Meulen Ben van Duin

1Het Diner (foto) Oervervelende toneeladaptatie logenstrafte gemakzuchtige neiging succesboeken te vertalen naar toneel. (HW)

2 Russell Maliphant, The Rodin Project. Gespierde torsen en sculpturale poses. Draak van een voorstelling. (FvdW)

3 Dat wordt oorlog, Droog Brood. Rake sketches gelardeerd met scènes waarin gekkigheid te weinig te betekenen heeft. (HvG)

4 Haantjes. Humorloos en armetierig. Kluun op cynische wijze uitgemolken. (RR)

5 Rouw. Leen Braspenning reisde overbodig naar Polen om videobeelden te maken van rouwende mensen. (Kester Freriks)

6 Yab Yum. Schetsmatige figuren tonen in geflatteerd bordeelverhaal alleen de buitenkant. (HvG)