Amerikaanse huizenmarkt kan het nu zelf wel af

De Amerikaanse huizenmarkt heeft geen nieuwe steunoperatie van de overheid meer nodig. Toch overweegt het Witte Huis plannen om huiseigenaren, die klem zitten tussen een ‘onder water staande’ hypotheek en een relatief hoog rentepercentage, te hulp te schieten door ze in staat te stellen hun hypotheek om te zetten in goedkopere, door de overheid gewaarborgde leningen – een luchtkasteel.

De regering-Obama kijkt volgens de Wall Street Journal naar twee voorstellen om een probleem op te lossen dat regeringsfunctionarissen al jaren parten speelt. Veel debiteuren met particuliere hypotheken bezitten een huis dat minder waard is dan de lening zelf of moeten een hogere rente betalen dan de gangbare 3,4 procent voor een dertigjarige hypotheek met een vast rente.

Volgens Barclays en JP Morgan vallen 900.000 huiseigenaren in deze categorie. Eén van de voorstellen houdt in dat deze debiteuren hun hypotheek kunnen omzetten in een goedkopere lening, gewaarborgd door de semi-overheidsinstellingen Fannie Mae of Freddie Mac. Op grond van een ander voorstel zou hun maandelijkse afdracht worden verlaagd door hun leningen te saneren, ook al verkeren ze niet onmiddellijk in betalingsproblemen.

Aan het eerste voorstel moet het Congres echter zijn goedkeuring hechten, en het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. Een hele reeks nieuwe waarborgen zou nog meer geld van de belastingbetaler in de waagschaal stellen, bovenop de 188 miljard dollar die Uncle Sam tot nu toe al in Fannie en Freddie heeft gestoken. Veel Congresleden willen de twee overheidsinstellingen juist permanent ontmantelen.

Het tweede voorstel heeft meer kans van slagen, omdat het Congres er niet mee hoeft in te stemmen. Toch zullen de obligatiehouders waarschijnlijk een storm van protest ontketenen. Een wijziging van de kredietvoorwaarden betekent immers minder geld voor de bezitters van hypotheekobligaties. Als debiteuren niet het gevaar lopen in betalingsproblemen te komen, is het oneerlijk en onverstandig om beleggers te straffen die van groot belang zijn voor het doen herleven van de rol van particulier kapitaal bij de financiering van woningen.

Het bloeiende herstel van de huizenmarkt duidt er ook op dat een nieuwe steunoperatie van de overheid niet nodig is. De huizenprijzen mogen dan in oktober vlak zijn gebleven, op jaarbasis zijn ze volgens de S&P/Case Shiller index met 4,3 procent gestegen. Een stijging van 12 procent van de huurinkomsten draagt bij aan het opruimen van de voorraad aan onverkochte huizen, nu beleggers steeds meer leegstaande panden opkopen. En volgens het Begrotingskantoor van het Congres zou een herfinanciering van te dure leningen sowieso slechts een klein aantal huisuitzettingen voorkomen. Nu de ‘dierlijke driften’ van beleggers weer tekenen van leven vertonen, doet Washington er beter aan zijn dominantie van de huizenfinanciering los te laten.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • Agnes T. Crane