Amerikaanse Congres verlengt afluisterwet

De Amerikaanse regering houdt de toestemming het telefoon- en e-mailverkeer van buitenlanders die van terrorisme worden verdacht – of op een andere manier ‘een dreiging vormen’- af te luisteren, zonder tussenkomst van de rechter. De Senaat stemde vandaag in met verlenging van de afluisterwet.

De Amerikaanse regering houdt de toestemming het telefoon- en e-mailverkeer van buitenlanders die van terrorisme worden verdacht - of op een andere manier ‘een dreiging vormen’- af te luisteren, zonder tussenkomst van de rechter. De Senaat stemde vandaag in met verlenging van de wet.

De Foreign Intelligence Surveillance Act (wiki) dreigde op 31 december af te lopen. Eerder ging het Huis van Afgevaardigden al akkoord met een verlenging van de wet met vijf jaar. President Barack Obama, wiens handtekening vereist is, steunt de wet eveneens.

De volmacht om af te luisteren geldt niet als het om Amerikaanse staatsburgers in het buitenland gaat. Afluisteren van Amerikanen mag alleen met goedkeuring van een speciaal hof waarvan de elf leden worden aangesteld door het Hooggerechtshof. Voor buitenlanders volstaat een jaarlijkse toetsing van afluisterverzoeken van de minister van justitie en de nationale directeur voor de inlichtingendiensten.

Verzoeken om transparantie afgewezen

Een ruime meerderheid stemde voor verlenging in de wet, ondanks argumenten van felle tegenstanders die vinden dat de wet privacy aantast. Het debat ging over de balans tussen nationale veiligheid en vrijheden van burgers. Een ongebruikelijke combinatie van Democraten en Republikeinen eiste dat de regering openbaar maakt of er ook Amerikanen zijn meegesleept bij de surveillance van buitenlanders. Ook wilden ze informatie over zogenaamde zoekacties via de achterdeur. Dat zijn zoekacties waarbij inlichtingendiensten met behulp van informatie die ze via buitenlanders hebben verkregen op zoek gaan naar Amerikanen zonder opsporingsbevel.

Maar de verzoeken voor meer transparantie werden afgewezen, ondanks de opmerkingen van sommige politici dat de wet in het gedrang zou komen als informatie over het afgetapte telefoon- en e-mailverkeer openbaar wordt. De regering zegt dat de wet nodig is om de VS en bondgenoten te beschermen. De privacy van Amerikaanse burgers zou genoeg worden beschermd.

    • Mirjam Remie