Politietop levert vrijwillig een deel van het salaris in

Foto ANP / Lex van Lieshout

Een aantal hoge politiemensen levert vrijwillig een deel van het salaris in. De topfunctionarissen geven daarmee gehoor aan een moreel beroep dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten op hen deed om vrijwillig van het surplus aan inkomen af te zien.

Bij de start van de Nationale Politie op 1 januari 2013 mogen de salarissen bij de politie niet meer boven de balkenendenorm van 187.340 euro per jaar uitkomen. De top die nu haar salaris inlevert, verdiende meer dan die norm, maar Opstelten kon hun contracten niet openbreken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Opstelten:

“Op functionarissen waarvan het huidige inkomen boven de nieuwe normen uitkwam, heb ik een moreel beroep gedaan om vrijwillig van het surplus aan inkomen af te zien. Tot mijn genoegen hebben de betreffende functionarissen aan mijn verzoek gehoor gegeven. Dit draagt bij aan geloofwaardig leiderschap en een integere politieorganisatie.”

Aan de nieuwe salarissen is een langdurig beleidstraject voorafgegaan. In 2010 is onderzoek gedaan naar vermeende misstanden over beloningen en declaratiegedrag van de politietop. Daaruit bleek dat overwegend sprake was van rechtmatige toekenningen, maar dat de arbeidsvoorwaarden wel eenvoudiger en transparanter konden, en dat de beloning omlaag moest, aldus Opstelten.

Het is niet bekend wie de topfunctionarissen zijn en hoeveel zij verdienden.

    • Anouk van Kampen