Nederlanders steeds somberder over eigen portemonnee

In Utrecht kondigt een winkelier totale leegverkoop aan.Verlies aan koopkracht en het toenemend aantal werklozen spelen mee in het pessimisme onder de Nederlanders. Foto ANP / Ilvy Njiokiktjien

In vijf jaar tijd zijn Nederlanders niet zo pessimistisch geweest over hun eigen financiële situatie als op dit moment. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau maken we ons nog steeds het meeste zorgen om zaken als saamhorigheid, respect en omgangsnormen.

Dit blijkt uit het vierde kwartaalbericht van 2012 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het SCP. Sinds het begin van het onderzoek in 2008 waren Nederlanders nog nooit zo somber over hun eigen portemonnee. Nu verwacht één op de drie mensen dat de aanhoudende economische crisis hen komend jaar zelf treft. Vorig kwartaal dacht nog 27 procent dat de eigen financiële situatie zou verslechteren.

Vooral laagopgeleiden, ouderen en gepensioneerden maken zich zorgen. Slechts dertien procent van de Nederlanders denkt dat de economie weer bijtrekt in 2013. Eerder deze maand bleek al dat Nederland het hoogste armoedecijfer sinds zes jaar kent.

‘Steeds minder respect voor elkaar’

Hoewel de zorgen over de economie en inkomen zijn toegenomen, blijven omgangsnormen het meest genoemde probleem in Nederland. Zo zijn veel mensen bezorgd over het gebrek aan saamhorigheid. 78 procent vindt dat het in Nederland steeds meer ieder voor zich is en 68 procent is van mening dat er steeds minder respect voor elkaar is.

Zeven op de tien Nederlanders vinden bovendien dat de regering zich minder moet richten op problemen in het buitenland. Veel mensen vinden dat de problemen in eigen land eerst moeten worden aangepakt voordat er bijvoorbeeld geld wordt uitgegeven aan andere landen.

Vertrouwen in politiek neemt toe

Het politiek vertrouwen is overigens wel gestegen ten opzichte van vorig kwartaal. Door de komst van het nieuwe kabinet steeg het vertrouwen van 41 naar 57 procent. In een reactie daarop vindt 32 procent dat het de goede kant op gaat met Nederland.

    • Jules Seegers