Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Naast nationale politie ook nieuwe indeling rechtbanken

Eén baas, geen eilandjes meer. Politie en justitie zitten in „de grootste reorganisatie ever”.

„De meest gecompliceerde reorganisatie van een Nederlandse rijksdienst ever”, zo noemde kwartiermaker Gerard Bouman de omvorming van de regionale korpsen tot één nationaal politiekorps afgelopen weekend in een interview met deze krant.

Waar in de volksmond altijd al wel sprake was van ‘de’ Nederlandse politie, bestond die nooit feitelijk. Vanaf 1 januari is dat wel het geval. De nieuwe politiewet regelt dat de huidige 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) dan formeel samengaan tot één korps.

Het is de grootste verandering van het politiebestel sinds decennia. In 1993 vond de laatste grote verandering plaats, toen de gemeentepolitie opging in die regionale korpsen. Die zelfstandige korpsen werkten als eilandjes langs elkaar: ieder hield er zijn eigen personeelsbeleid, eigen werkwijzen en eigen computersystemen op na. Ze kochten hun eigen auto’s en richtten zich op hun eigen specialismen om criminaliteit te bestrijden. Aan die eilandjes moet met deze reorganisatie een einde komen.

De belangrijkste verandering is dat de korpsbeheerders, dat waren de burgemeesters, verdwijnen. De minister van Veiligheid en Justitie is straks de enige overgebleven korpsbeheerder en bepaalt de landelijke opsporingsprioriteiten, verdeelt de agenten over de regio’s en is verantwoordelijk voor ICT, huisvesting, personeel en de financiën.

De burgemeesters houden wel het lokale gezag, en blijven dus verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde. Maar over de inzet van agenten moet die burgemeester het eens zien te worden met de andere gemeenten uit zijn regio. Lukt dat niet, dan is het de regioburgemeester die bepaalt. Die regioburgemeester is een tussenlaag tussen de burgemeesters en de minister. Mocht de regio er niet uitkomen, dan hakt de minister de knoop door.

In plaats van 26 korpschefs is er straks één politiebaas, Gerard Bouman dus, plus zijn elf regiochefs. De regiochefs moeten een soort schakel vormen tussen de landelijke korpschef, de regioburgemeester én de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie. De lokale ‘driehoek’ van nu in het groot.

Tegelijk met de nieuwe indeling van de tien politieregio’s is ook de indeling van de ‘gerechtelijke kaart’ veranderd, dat is de indeling van de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. De geografische indeling van de rechtbanken en gerechtshoven is gelijkgetrokken aan de regio-indeling van de politie.

In plaats van de huidige 19 rechtbanken blijven er elf hoofdlocaties van rechtbanken over: in elke regio één. Uitzondering vormt de regio Oost-Nederland. Daar komen op verzoek van de Eerste Kamer twee rechtbanken in plaats van één, omdat de regio te groot zou zijn.

Wel gaan als gevolg van de reorganisatie ook locaties dicht waar rechtszittingen worden gehouden: de komende jaren sluiten 24 zittingsplaatsen, maakte Opstelten twee weken geleden bekend. Burgers moeten verder reizen om hun recht te halen. Bijvoorbeeld de locatie in Hilversum sluit per 1 januari aanstaande, Sneek en Winschoten gaan „zo snel mogelijk” dicht, net als bijvoorbeeld Groenlo, Gorinchem en Boxmeer.