Misbruikslachtoffers zijn uitbetaald door de Kerk

Nederlandse slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk hebben het afgelopen jaar bijna allemaal een schadevergoeding gekregen.

Amsterdam. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het afgelopen jaar voor enkele miljoenen euro’s uitgekeerd aan misbruikslachtoffers. Volgens Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de misstanden, verschillen de bedragen per slachtoffer. Deetman kan geen taxatie geven waar het uiteindelijke bedrag op uitkomt. Volgens hem is nu het belangrijkste dat de Kerk „enigszins iets goed kan maken” en daarmee „in het reine kan komen”.

De commissie-Deetman deed vorig jaar onderzoek naar seksueel misbruik in katholieke instellingen. Uit het rapport bleek dat tussen 1945 en 1981 tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn misbruikt. Het misbruik was bekend binnen de ordes en bisdommen. Volgens Deetman krijgen de slachtoffers behalve geld nu ook de nodige aandacht vanuit de kerk. „De aanbevelingen zijn serieus genomen”, aldus de voorzitter van de commissie. „De bisschoppenconferentie maakt daar veel werk van. Men volgt de zaken en als er problemen zijn, wordt er open naar gekeken.” Deetman zei tegen de NOS dat het voor de slachtoffers vooral verschrikkelijk was dat ze jaren aan hun lot zijn overgelaten. De oud-Kamervoorzitter is bezig met een vervolgonderzoek naar misbruik van minderjarige meisjes binnen de Katholieke Kerk. Hij verwacht dat eind februari het eindrapport wordt gepresenteerd. NRC