Kersttoespraak Beatrix lekt uit door fout RVD

De kersttoespraak van koningin Beatrix is dit jaar een dag van tevoren uitgelekt, waarschijnlijk door een fout van de beheerder van websites rijksoverheidsvideo.nl en koninklijkhuis.nl, de Rijksvoorlichtingsdienst. Die had de opgenomen toespraak al op de server gezet, maar amper beveiligd.

Maandag kon een webbezoeker het filmpje achterhalen door een eenvoudige numerieke code aan te passen. Door een soortgelijke beveiligingsfout lekte vorig jaar de Miljoenennota uit. De RVD „betreurt” het lek „ten zeerste” en doet een „diepgaand onderzoek”.

Er zou sprake kunnen zijn van computervredebreuk, zegt jurist Arnoud Engelfriet, maar de RVD heeft nog geen aangifte gedaan.

In haar rede sprak de koningin haar dank uit voor de steun die ze heeft ontvangen na het skiongeluk van haar zoon, prins Friso. Verder hekelde zij het wantrouwen over Europa: „Europa, dat zijn we zelf.” Er is volgens haar behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen. „Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar.”

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom trof de koningin met haar toespraak de juiste toon voor 2013. „‘Europa’ en ‘vertrouwen’ worden de cruciale termen komend jaar”, twitterde hij. Geert Wilders was kritisch. ‘Europa, dat zijn we zelf’ had volgens de PVV-voorman ‘Europa, dat betalen we zelf’ moeten zijn.

Kersttoespraak: pagina 15