Meer dan tienduizend klachten over vuurwerk bij meldpunt GroenLinks

Medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport testen consumentenvuurwerk op schietbaan Europoort in Rotterdam. Foto ANP / Ilvy Njiokiktjien

Bij het meldpunt voor vuurwerkoverlast dat GroenLinks zaterdag opende zijn inmiddels ruim tienduizend meldingen binnengekomen. Meer dan de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen die vaak midden in de nacht worden afgestoken, meldt GroenLinks.

Verder wordt op vuurwerkoverlast.nl geklaagd over schade door vuurwerk en huisdieren die door de knallen overstuur raken.

‘Vuurwerk alleen laten afsteken door professinals’

Fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam, één van de vijftien lokale GroenLinks-afdelingen die het meldpunt hebben geopend, pleit al jaren voor een vuurwerkverbod. In 2008 schreef hij in een opiniestuk in NRC Handelsblad (pdf) dat er drie grote bezwaren zijn: luchtvervuiling, geluidsoverlast en vuurwerkslachtoffers. Vuurwerk moet volgens Bonte alleen nog worden afgestoken door professionals, zoals in Australië gebeurt.

“De enige echt effectieve maatregel is het instellen van een volledig verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Of beter gezegd: het schrappen van de uitzondering op het vuurwerkbesluit. In plaats van 364 dagen per jaar, wordt het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk dan 365 dagen per jaar van kracht. Afsteken van vuurwerk is dan alleen nog toegestaan voor professionals die een show verzorgen voor een groot publiek. Net zoals dat in de meeste andere landen is geregeld. Je voorkomt daarmee jaarlijks honderden vuurwerkslachtoffers en je maakt het gezonder en prettiger om met Oud en Nieuw de straat op te gaan.”

Geen steun voor verbod

Tot nu toe heeft Bonte niet genoeg steun weten te vinden voor zo’n vuurwerkverbod. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks stemde vorige week nog tegen een motie van de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan consumentenvuurwerk. Het congres van GroenLinks sprak zich dit jaar uit voor een dergelijk verbod, maar de fractie in de Tweede Kamer ziet liever dat dit aan gemeenten zelf wordt overgelaten.

Twitter avatar arnobonte Arno Bonte De Nederlandse vuurwerklobby is bijna militanter dan de Amerikaanse wapenlobby. Straks willen ze recht op vuurwerkbezit nog in de grondwet.

De meldingen worden na de nieuwjaarsviering aan de Tweede Kamer aangeboden.

    • Lex Boon