Duidelijkheid Britse bankhervorming

Een invloedrijke parlementscommissie heeft zojuist de manoeuvreerruimte van George Osborne beperkt bij de hervorming van het Britse bankstelsel. De Britse minister van Financiën had de commissie gevraagd voorstellen te beoordelen om een scheiding aan te brengen tussen de verschillende soorten activiteiten van banken. Waarschijnlijk had hij verwacht dat de commissie zonder morren zou instemmen, maar hij kreeg een vermaning om zijn werk goed te doen.

De commissie heeft niet opgeroepen tot een volledige opsplitsing van de zogenoemde ‘universele’ banken, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Glass-Steagall-wet na de crisis van de jaren dertig. Maar zij heeft wel een hele reeks maatregelen aanbevolen om het hek ‘onder stroom te zetten’ om te voorkomen dat het in de loop der tijd minder goed zou gaan functioneren. De nieuwe Prudential Regulation Authority moet toezicht gaan houden op de implementatie van de hervormingen, en de Bank of England moet verplichte verhoudingen kunnen opleggen tussen het aandelenkapitaal en het totaal aan bezittingen van de banken.

Dit alles komt neer op een ‘harde’ interpretatie van het vorig jaar voltooide, door de regering gesteunde Vickers-rapport over de hervorming van het Britse bankstelsel. De banken gaan gebukt onder het gewicht van tegenstrijdige eisen als de uitbreiding van hun kredietverlening, de versterking van hun kapitaalpositie en het boete doen voor zonden uit het verleden zoals de manipulatie van de interbancaire Libor-rente. Daarom wilde hij waarschijnlijk zo veel mogelijk flexibiliteit zien te behouden ten aanzien van de vraag hoe en wanneer de scheiding tussen de verschillende soorten activiteiten haar beslag zou moeten krijgen. Hij kreeg daarvoor een tik op de vingers van commissie-voorzitter Andrew Tyrie.

Osborne hoeft zich niets aan te trekken van de ideeën van Tyrie bij het opstellen van het uiteindelijke wetsontwerp. Osborne had al vóór de publicatie van het Vickers-rapport zijn steun geuit voor een strengere scheiding van de activiteiten van banken. Omdat dit soort maatregelen op zichzelf geen wondermiddel zijn als het erom gaat banken veiliger te laten opereren, zou het tijdverspilling zijn als ze niet goed zijn doordacht. Osborne moet het hek onder stroom zetten in plaats van er op te gaan zitten.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.