Afghanistan: sleutelfiguur Pakistan wil Talibaan nu ook als politieke partij

Pakistaanse legerhelikopter op patrouille in het grensgebied met Afghanistan aar de Talibaan zich veelvuldig ophoudt. Foto Reuter / Faisal Mahmood

Het door de VS cruciaal geachte Pakistan wil serieus werk maken van het Afghaanse plan om de Talibaan om te vormen tot een politieke partij. Volgens een vooraanstaand lid van de regering van Afghanistan hebben gesprekken met de militanten al “enorm bijgedragen” aan het vredesproces.

Reuters meldt dat de hoogwaardigheidsbekleder, die niet bij naam genoemd wordt maar een voorname rol speelt in de verzoeningspoging tussen regering en de Talibaan, met zijn optimisme Pakistan heeft verleid tot bijdragen aan de vredesbesprekingen. Afghanistan beschuldigde de Pakistanen er lange tijd van de Afghaanse Talibaan te steunen.

De bron benadrukt dat het vredesproces zich nog in een pril stadium bevindt. De Verenigde Staten en Afghanistan achten medewerking van Pakistan cruciaal in een poging de regio te stabiliseren voordat de NAVO-missie zich eind 2014 terugtrekt uit Afghanistan. Westerse bronnen melden dat invloedrijke Pakistaanse legerleiders het vredesproces in Afghanistan inderdaad tot hun hoogste prioriteit hebben gemaakt, aldus Reuters.

Niet alleen de Talibaan mag zich verheugen op een plek in de politieke arena. Ook het beruchte Haqqani-netwerk, nog meer begaan met guerrillaoorlogsvoering dan de Talibaan, wordt onder voorwaarden toegelaten tot het vredesproces.