‘Aantal seksueel uitgebuite kinderen hoger dan instanties melden’

Een inval in een Chinese massagesalon op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting in Den Haag. Foto ANP / Valerie Kuypers

De Nederlandse overheid onderschat het aantal kinderen dat seksueel wordt uitgebuit. Dat komt mede doordat Bureau Jeugdzorg en voogdij-instelling Nidos hun meldplicht bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel zelden nakomen, schrijft de Volkskrant. Het ochtendblad baseert zich op een groot onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer.

De politie, marechaussee en de Inspectie SZW zouden hun meldplicht ook niet altijd nakomen. Verder speelt mee dat alleen de leeftijd op het moment dat een slachtoffer hulp zoekt wordt geregistreerd, en niet de leeftijd op het moment dat de seksuele uitbuiting begon. Daar kunnen jaren tussen zitten.

“Als alle instanties correct zouden registreren, wordt het probleem van minderjarigen veel groter dan we nu aannemen. Het is schokkend dat loverboys niet effectief worden bestreden, terwijl allang bekend is dat er loverboys zijn die meisjes de prostitutie in proberen te krijgen. Scholen zouden meer aan preventie moeten doen.” - Rapporteur Mensenhandel, Corinne Dettmeijer.

KVK schrijft prostituees in als zzp’er

Het onderzoek richtte zich op daders en slachtoffers van mensenhandel in de afgelopen vijf jaar. Van de ruim twaalfhonderd bekende slachtoffers was 15 procent minderjarig. Van hen had 59 procent de Nederlandse nationaliteit. Meestal zijn zij het slachtoffer van loverboys. Dettmeijer meldt veel Afrikaanse slachtoffers, “maar nauwelijks Afrikaanse daders” en noemt dat “gek”. Ook kan ze zonder correcte cijfers van de instanties niet verklaren waarom het aantal Midden- en Oost-Europese slachtoffers en Nederlandse daders stijgt.

De IND en de Kamer van Koophandel zouden soms onbewust meewerken aan mensenhandel. Gemeenten schrijven geregeld veel te veel personen in op hetzelfde adres, de IND verstrekt soms verblijfsdocumenten aan Bulgaren en Roemenen die meisjes seksueel blijken uit te buiten, schrijft de Volkskrant. Bij de Kamer van Koophandel worden geregeld prostituees “door steeds dezelfde forse vent” als zzp’er ingeschreven.

‘Probleem nijpender dan Opstelten doet vermoeden’

Een aanzienlijk deel van de 452 geregistreerde slachtoffers tussen de 18 en 23 jaar was volgens Dettmeijer minderjarig toen de uitbuiting begon. Omdat de aard, duur en plaats van de uitbuiting niet wordt geregistreerd, is er volgens haar te weinig inzicht in het probleem. Als de route waarlangs mensenhandel verloopt in beeld komt, kan het opsporingsbeleid volgens haar daarop worden aangepast.

Verder is het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers volgens de Nationaal Rapporteur nijpender dan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een Kamerbrief doet vermoeden. De behoefte aan opvangplaatsen steeg vorig jaar van 225 naar 280, maar zoveel plaatsen zouden er niet zijn. Voor 119 slachtoffers moest vorig jaar worden geïmproviseerd.

    • Jules Seegers