Recensie-overzicht Theater

Toneelgroep Amsterdam, Na de repetitie / Persona © Jan Versweyveld

Na de repetitie/Persona bij Toneelgroep Amsterdam.Inl: tga.nl

NRC HandelsbladTweeluik Na de repetitie/Persona van Toneelgroep Amsterdam begint wat schematisch met Na de repetitie, een knap gespeelde maar cerebrale gedachte-exercitie over kunst. Daarna komt het tweede deel, Persona, aan als een vuistslag. Hierin wordt toneel, en wat dat over het leven te zeggen heeft, onontkoombaar.***/****

/

de Volkskrant Gijs Scholten van Aschat imponeert in Na de repetitie door fascinerend toneelspel waarin de scheidslijn tussen echt en onecht diffuus is. [...] Persona staat veeleer voor de buitenkant, hoe hard en wreed het echte leven kan zijn en hoe door de verbeelding dan weer kunst gemaakt wordt, die vertroosting en beschutting biedt. *****/***

/

TrouwHoe verbeelding en realiteit met elkaar aan de haal kunnen gaan, beheersen Marieke Heebink, Gijs Scholten van Aschat en Karina Smulders tot in hun vingertoppen. ****