Kinderpardon 'onder specifieke voorwaarden'

Asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, krijgen onder specifieke voorwaarden een verblijfsvergunning. Net als de leden van het gezin waar zij uit komen.

Het kabinet heeft gisteren besloten dat er zowel een overgangsregeling als een definitieve regeling komt, „om te voorkomen dat in de toekomst weer discussie kan ontstaan over schrijnende gevallen”, zoals staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) gisteren zei.

Het kinderpardon gaat volgens Teeven op voor ongeveer achthonderd kinderen, plus een onbekend aantal van hun gezinsleden. Ook de Angolese Limburger Mauro komt hiermee in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Naar aanleiding van zijn zaak is veel aandacht ontstaan voor asielkinderen die hier zijn geaard. Bepaalde verblijfsvergunningen wil het kabinet eenmalig kunnen omzetten in een permanente. Daar valt ook het studievisum onder, of een verblijfsvergunning op medische gronden.

Het kinderpardon is op voorstel van de PvdA in het regeerakkoord gekomen. Dit wetsvoorstel is een uitwerking van het voorstel van PvdA-fractievoorzitter Samsom en Joël Voordewind van de ChristenUnie. De overgangsregeling geldt voor vreemdelingen die op 29 oktober, de dag van de presentatie van het regeerakkoord, jonger dan 21 jaar waren.

De ministerraad besloot gisteren ook dat illegaliteit strafbaar wordt. Illegalen riskeren straks een boete van maximaal 3.900 euro. Voor een half jaar tot een jaar illegaal verblijf wordt de boete 500 euro, zei staatssecretaris Teeven gisteren. Wie de boete niet kan betalen, kan in de cel terechtkomen. Teevens voorstel is gebaseerd op het wetsvoorstel dat oud-minister Gerd Leers eerder opstelde. De PvdA-senatoren hebben al gezegd dat zij hun twijfels hebben over dit wetsvoorstel. Senator Ruud Koole zei begin deze maand dat deze „criminalisering van illegalen voor de PvdA niet te verdedigen is”.