Ineens werden de jongeren actief

‘Als je denkt dat je hier leert de toekomst te voorspellen, heb je de verkeerde studie gekozen”, zei de docent bij mijn eerste hoorcollege geschiedenis. Inderdaad durven weinig historici vooruit te blikken; zij die dat wel doen, worden door vakgenoten als charlatans bestempeld.

Maar ook zonder de toekomst te voorspellen, kun je inschattingsfouten maken.

Eind vorig jaar werd mij gevraagd een stuk te schrijven over de vermeende apathie bij mijn generatie. Een lastige opdracht, want als historicus leer je ook voorzichtig te zijn met het maken van generalisaties. Voor één keer negeerde ik deze waarschuwing: ik schreef dat mijn generatie zo versnipperd is, en de problematiek zo complex, dat het onmogelijk is actie te ondernemen. Mijn ongelijk werd bijna onmiddellijk bewezen. Afgelopen voorjaar richtte Sywert van Lienden de G500 op, die jongeren een stem zou geven in de politiek. En vorige maand pleitten de voorzitters van FNV Jong en CNV Jongeren voor vernieuwing van de vakbondtop.

Eén keer heb ik daadwerkelijk iets voorspeld, en tot dusver lijk ik gelijk te krijgen.

In een column schreef ik dat politici bezuinigingen verdedigen door te stellen dat ze de kwaliteit ten goede komen – dit werd gezegd over kortingen op defensie, zorg, onderwijs, het persoonsgebonden budget en het vak ‘culturele en kunstzinnige vorming’. Wees op je hoede als het woord ‘kwaliteit’ valt, schreef ik: dit is meestal een voorbode van bezuinigingen. En inderdaad, een maand later kondigde het nieuwe kabinet aan de kwaliteit van de publieke omroep te verbeteren door te korten op het budget. Hoe dit vorm gaat krijgen, weet nog niemand – hierover meer in 2013.

Floor Rusman is redacteur en columnist van nrc.next.