Ik wil wat het beste is voor veiligheid van de jongens

Twee van zijn leerlingen worden verdacht van de fatale mishandeling van de scheidsrechter uit Almere. Hoe gaat schooldirecteur Rick d’Ancona daar mee om?

Nederland, Amsterdam, 21-12-2012. Directeur van het Amsterdamse Huygesn College Rick d`Ancona. Foto: Olivier Middendorp

Donderdag zat aan deze tafel nog een delegatie van de gemeente Amsterdam, om politietoezicht te bepleiten. Vrijdag zat hier de zus van een van de verdachten van de fatale mishandeling van de grensrechter uit Almere. In de directeurskamer van het Huygens College in Amsterdam-West ging het de afgelopen week vaker over wangedrag van de leerlingen dan over onderwijs.

Maar deze vrijdagochtend, zegt directeur Rick d’Ancona (61) in diezelfde kamer, hebben de leerlingen „lief en leuk” Kerst gevierd. „Echt de vleespotten van Egypte. Ze nemen zo veel eten mee. Dat zit in de cultuur hè. Wat over is, brengen we naar de daklozenopvang hier in de buurt.”

Weet u wat een soldaat is?

„Euh ja: iemand die in het leger zit.”

In straattaal. Op Twitter schrijven uw leerlingen dat hun schoolgenoten die vastzitten wegens mishandeling van de grensrechter, soldaten zijn, helden.

„O, dat lees ik allemaal niet. Ik heb iemand die daar voor mij op let. Als er incidenten zijn rond school, dan leest hij mee met wat leerlingen schrijven op sociale media.”

Daar schrijven leerlingen heel stoer Free Yassin of Free Davy.

„Die kinderen overzien de gevolgen niet. Ze denken dat ze online onder mekaar zijn. Een van de jongetjes die dat getwitterd hadden, zei me: ik heb maar veertig volgers, meester. Hij snapt niet dat die op hun beurt ook weer volgers hebben en dat het zo overal rondgaat. We hebben een ouderavond georganiseerd; hun ouders weten niet wat Twitter is. Ze snappen niet dat hun kinderen per telefoon met de hele wereld in contact staan.”

Sommige leerlingen zeiden ook zulke dingen voor tv-camera’s.

„PowNews komt op ze af en roept: het is een Marokkanenprobleem. Die kinderen voelen zich in het nauw gebracht en doen extra stoer. De jongen die op PowNews ‘hij moet er uit, hij moet eruit’ riep, is geen rotjoch. Het is een jongen die geraakt is. De volgende ochtend zat zijn moeder in tranen hier in mijn kamer. Haar zoon heeft op de ouderavond aan iedereen verteld dat hij er spijt van had.”

Hoeveel leerlingen vinden dat de daders respect verdienen?

„Dat is een klein groepje. En als je doorvraagt, vinden zij ook dat je niet iemand hoort te trappen die op de grond ligt. Maar ze hopen hartstochtelijk dat hun schoolvriendjes onschuldig zijn. En als ze het wel gedaan hebben, zeggen ze, zullen ze het zo wel niet bedoeld hebben. En ze zijn ook nog verdachten hè.”

Komen ze terug op uw school?

„We zijn nog in gesprek met de families en gemeente. Ik wil wat het beste is voor de veiligheid van de jongens.”

Deze week pleitte wethouder Hilhorst voor extra toezicht op school door politie en gemeente na enkele gevallen van ernstige overlast: mishandeling van buurtbewoners.

„Ik wil het geen toezicht noemen. Het is meer een hulpaanbod.”

De gemeente denkt dat de school het niet alleen aankan.

„Buiten de school niet, nee. Maar tussen half negen en einde schooltijd zijn ze van ons. We geven ‘gestapelde zorg’. Elke klas heeft een kerndocent die één uur per week met de hele klas problemen bespreekt. Eerste en tweede klas krijgen ‘leefstijl’-uren. ‘Is het normaal dat je eerst een klap geeft en dan pas een vraag stelt?’

„We hebben strikte afspraken met de politie. De buurtregisseur heeft nog nèt geen kamer op school. Als leerlingen twee tussenuren hebben, mogen ze wel de school uit, maar dan moeten ze een plastic kaartje meenemen met een nummer dat correspondeert met hun schoolpas. Als een agent een leerling onder schooltijd buiten ziet lopen, moet die óf zijn schoolpas kunnen laten zien of dat kaartje. Anders spijbelt-ie.”

Hoe verklaart u het wangedrag?

„De wijk waar onze school staat, is niet de wijk waar de kinderen wonen. Het ontbreekt aan sociale controle. Bijna alle kinderen op deze school komen uit Marokkaanse gezinnen, en wonen in Nieuw-West. Als van al die leerlingen 20 à 25 procent hier in Oud-West zou wonen, zouden de problemen veel kleiner zijn.”

U verdedigt uw leerlingen?

„Denk je dat ik niet geschrokken ben? De buurvrouw die door leerlingen geslagen is, hebben we een bloemetje gestuurd. In januari willen we een buurtbijeenkomst organiseren om hierover te praten. Maar ik hoef wangedrag van sommige leerlingen niet goed te praten om het voor het gros van de leerlingen op te nemen. Ze worden de hele tijd aangesproken op hun afkomst. Als je als kut-Marokkaan wordt betiteld, ga je je als kut-Marokkaan gedragen. Dat verdienen ze niet.”

Heeft u wel eens heimwee naar de Haagse Tuinbouwschool waar u vroeger wiskunde gaf?

„Daar was het niet veel braver. Ik weet nog dat een leerling de jongen naast hem tijdens mijn les een dreun verkocht. ‘Waarom doe je dat’, vroeg ik. ‘Hij luistert niet’, zei hij.”

    • Yasmina Aboutaleb
    • Bas Blokker