Het jaar van Nurten Albayrak

Zonnekoningin in de verkeerde film

Wie?

Nurten Albayrak (1965), gevallen bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Waarom?

Het had het jaar van haar eerherstel moeten worden. En even leek dat ook te gebeuren. Vier maanden eerder was ze op non-actief gesteld, nadat minister Leers (Immigratie, CDA) had gesuggereerd dat ze had gelogen over haar salaris. De vrouw die het COA na een tumultueuze tijd in de politieke luwte hield en er krachtig hervormde, zou een „zonnekoningin” zijn en een „schrikbewind” voeren, hadden medewerkers anoniem geklaagd. Maar in januari 2012 oordeelde het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep dat de schorsing op zichzelf onverdiend was, en dat ze per 1 maart weer aan het werk zou moeten kunnen. „De verkeerde film” waarin ze naar eigen zeggen was terechtgekomen, leek afgelopen.

Maar?

Het bleek alleen een pauze te zijn. Op 19 april 2012 verscheen het onderzoek van de commissie-Scheltema. Door haar bestuursstijl en ongevoeligheid voor kritiek voelden haar medewerkers zich „sociaal onveilig”, zei Scheltema. Dat ze jokte over haar salaris, was niet gebleken. Wel kwam aan het licht dat ze had geknoeid met de administratie van haar dienstauto – een veelbesproken ‘goudkleurige’ Mercedes. Al met al oordeelde Scheltema vernietigend: zulk gedrag past iemand in publieke dienst niet. Waarop minister Leers haar ontsloeg.

En nu?

Ze ontkent alles. Dit was „een schijnproces dat is uitgelopen op een publieke executie”, aldus Albayrak, die een bodemprocedure is begonnen. „Gelooft u nou serieus dat ik zeven jaar de werknemers het leven zuur heb gemaakt en dat ze dat hebben gepikt?” Intussen lijkt de reputatie van toezichthouder en VVD-partijgenoot Loek Hermans niet sterker geworden. Hij en zijn – intussen opgestapte – raad zouden Albayrak „onvoldoende tegenspel” hebben geboden.

Wat zegt Twitter?

@marienepien: „Nu die Albayrak (COA) haar ten onrecht gekregen geld mag houden vind ik dat het tijd is voor een #generaalpardon voor belastingaanslagen!” (21 juni)