Een kudde stokpaarden

Er zijn twee soorten columnisten. Je hebt mensen die een stukje schrijven dat begint met ‘Ik’. Dit is in de vorige eeuw vastgesteld door Bob Frommé, columnist van Het Parool. Columnisten van de andere soort staan aan het hoofd van een kudde stokpaarden. Wat is een stokpaard? In dit geval een magnetisch inzicht dat een patroon trekt in de gedachtengang van de eigenaar. Dit inzicht is afhankelijk van zijn kennis van zaken, zijn capaciteit tot objectiveren en misschien zijn politieke voorkeur. Tot deze soort hoor ik.

Dit is mijn beknopte lijst.

De oorlog in Afghanistan en de pogingen van het Westen om dit land tot een geordende, enigszins moderne staat om te vormen, zijn vergeefs. De westelijke aanwezigheid van elf jaar zal plaatselijke verbeteringen tot gevolg hebben gehad, maar we hebben het geloof in de expeditie verloren. Trek consequenties.

De vier jaar durende economische crisis heeft nog geen geloofwaardige remedie. Ook ten gevolge hiervan begint het vertrouwen in de politieke klasse te tanen. Het gevoel van malaise dringt verder door tot de publieke opinie.

De Joint Strike Fighter is een kostbare miskoop. We hebben ons vergist in de ontwikkelingsduur, de kosten en de bruikbaarheid. De JSF is het superwapen van de vorige oorlog. Misschien moeten we ons voorbereiden op een cyber-Pearl Harbor, zegt de Amerikaanse minister Panetta (Defensie).

Analfabetisme blijft een Nederlands probleem. In 2010 werd de leesvaardigheid van 10 procent van de vijftienjarigen omschreven als gebrekkig. Volgens Wikipedia kunnen anderhalf miljoen Nederlanders niet meer dan gebrekkig lezen en schrijven. Analfabetisme schuift als een gletsjer de maatschappij binnen.

Tot zover mijn paarden. Ik heb ook nog een stuk of wat stokveulens. Daarover leest u het volgend jaar weer.

H.J.A. Hofland is journalist en columnist.