DNA -reparatie in de lucht

Vleermuizen zijn een notoir natuurlijk reservoir voor allerlei, voor de mens levensgevaarlijke virussen, zoals het SARS-virus. Bovendien zijn ze de enige zoogdieren die vliegen. Zou het een iets met het ander te maken kunnen hebben?
    • Marcel aan de Brugh