Dat tweede amendement zegt niks over privéwapen

Ik vraag mij weleens af of iemand – voor- en tegenstanders van het bezit van wapens, inclusief rechters aan het Hooggerechtshof – ooit het tweede amendement van de grondwet van de Verenigde Staten heeft gelezen. De originele tekst luidt: A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Vertaald luidt dit: aangezien een goed gereguleerde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen.

Er staat niets in over guns. Het gaat om wapens (arms). Dit zou betekenen dat Amerikaanse staatsburgers het recht hebben om te beschikken over nucleaire, biologische en chemische wapens. De VS hebben het jongste internationale ABC-wapenverdrag – atomic, biological, chemical – niet ondertekend.

Er is een ‘kleine’ bepaling in dit amendement dat het gaat om het recht om over wapens te beschikken in een goed georganiseerde militie, en dus niet zomaar in huis, door iedereen.

Prof. dr. Paul A. Kirschner

Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit in Heerlen

    • Prof. Dr. Paul A. Kirschner