China octrooi-kampioen

China heeft de internationale top bereikt op het gebied van patenten. In 2011 zijn meer aanvragen voor octrooien ingediend in China dan in welk ander land ook – de eerste keer dat het land zowel de Verenigde Staten als Japan is voorbijgestreefd op de ranglijst van de Wereldorganisatie voor het Intellectuele Eigendom (WIPO).

Zoals de recente strijd tussen Samsung en Apple aantoont, is een agressieve houding ten aanzien van intellectueel eigendom de norm geworden. China heeft de reputatie van een fabrikant, niet een uitvinder. Maar als techneuten aanspraak maken op toonaangevende technologieën, kan het land een grootmacht worden in sectoren als digitale communicatie.

Cynici suggereren dat de Chinese stormloop op octrooien meer te maken heeft met kwantiteit dan kwaliteit. Overheidsdoelen en subsidies sporen uitvinders aan om elk willekeurig idee te registreren: ze kunnen financiering krijgen om een aanvraag in te dienen, ongeacht de vraag of het patent uiteindelijk wordt toegekend.

Dat perspectief wordt enigszins bevestigd door de statistieken. China loopt nog achter op Japan en de Verenigde Staten wat betreft het aantal patenten dat in 2011 daadwerkelijk is toegekend.

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de cijfers niet de volledige opkomst van China laten zien. Het kan drie tot vier jaar duren voordat binnenlandse patentaanvragen worden ingewilligd.

Verzoeken om octrooien in het buitenland kunnen tot een jaar later worden ingediend dan de originele aanvraag in eigen land. Daarnaast zijn Chinese bedrijven minder internationaal actief dan Japanse en Amerikaanse ondernemingen, en zijn daarom minder gemotiveerd om hun intellectueel eigendom te verdedigen in het buitenland.

Chinese bedrijven die wel actief zijn op het wereldtoneel lijken wel te denken dat het de moeite waard is om hun ideeën te beschermen. In 2011 diende ZTE, de Chinese fabrikant van telecommunicatietechnologie, meer aanvragen in dan welk ander bedrijf in de wereld.

De toekenning van patenten is geen garantie voor innovatie of commercieel succes. Apple heeft het gezicht van technologie veranderd ondanks het feit dat het heel weinig octrooien bezit. De Chinese stormloop op patenten zal onvermijdelijk troep opleveren – maar kan ook leiden tot juweeltjes.

BreakingViews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Frank Kuin

    • Katrina Hamlin