Bultrug Blues in E

Zij was een bultrug / in Nederland

Miste vriendinnen / en de pont naar Ameland

Moesten haar redden / van de natuur

Geen pil, geen spuitje / maar live om 8 uur

Miljoenen vrienden / in Nederland

Moesten haar redden / van het laatste uur

Nee, nee, nee, arme bultrug / dan eerder wij

Nee, nee, nee, niet die bultrug / dan liever wij

(SdJ)

    • Sjoerd de Jong