Brieven

Rijken willen met jagen een centje bijverdienen

Weer besteedt NRC Handelsblad een hele pagina aan de jacht (15 december). Wat zal de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging blij zijn met dit verhaal.

Zelf woon ik nabij de uiterwaarden van de IJssel. Ik registreer al jaren de – duidelijk hoorbaar en zichtbare – activiteiten van een groep jagers. Van eind maart tot eind september wordt in dit uiterwaardengebied (van Natuurmonumenten) bijna elke zaterdagochtend gejaagd op hazen. Enkele jagers stellen zich verdekt op in uitgeholde meidoornstruiken. Hierna laat een jager enkele honden los om het ‘wild uit zijn dekking’ te verjagen.

Ze jagen op dieren die een financiële waarde vertegenwoordigen. Zo kunnen mensen die toch al veel hebben wat bijverdienen. Bij de poelier of slager kun je niet zien dat die geslachte haas bij het ‘oogsten’ zwanger of zogend was.

Natuurmonumenten heeft geen behoefte iets te veranderen aan deze praktijken. De plaatselijke diender van het korps Gelderland Midden, met controle op de Jachtwet in zijn pakket, verdedigt deze oogstpraktijken met de woorden dat jagers het hele jaar mogen schieten, maar wel op steeds andere dieren – wetend dat die ‘andere dieren’ ontbreken in dit weilandengebied. Mogelijk houden deze gedoogreacties verband met het feit dat deze jagers bekende Velpse ondernemers zijn.

T. van Gijzen

Velp

Opbrengst van 4G-veiling is een vorm van belasting

Is de opbrengst van 3,8 miljard euro van de veiling van 4G-frequenties (NRC Handelsblad, 15 december) een mooi resultaat? Dit bedrag zal in de komende paar jaar helemaal opgebracht worden door de consument en door het bedrijfsleven, doordat 4G heel duur gaat worden.

Hiermee zou je vrede kunnen hebben als de overheid dat geld zou gebruiken voor investeringen in onderwijs en onderzoek op het gebied van telecom, en voor investeringen om de telecommaakindustrie terug te brengen in Nederland.

Dit lijkt niet te gebeuren. Het kabinet zal het bedrag boeken als meevaller. Dan is die 3,8 miljard gewoon een vorm van belasting.

Christine Karman

Associate consultant bij Stratix.nl

Die boze rechters moeten eens naar zichzelf kijken

Vele rechters hebben ten minste één eigenschap gemeen met de mensen die zij beroepsmatig beoordelen en veroordelen. Zodra er kritiek komt op hun handelen, geven zij de schuld hiervan aan anderen . Dit blijkt uit de bijval op de boze brief van de raadsheren in het gerechtshof van Leeuwarden aan minister Opstelten (Justitie, VVD). De pers vindt dit blijkbaar niet zo opmerkelijk en wijst er niet op.

M. Zonneveld

Vught

Hertzberger generaliseert

Rosanne Hertzberger mag zich graag, ook tussen de regels door, presenteren als wetenschapper die een analyse geeft in haar columns. Haar stuk over ‘onuitzetbaren’ (Opinie&Debat, 15 december) geeft echter een goed inzicht in haar gedachtewereld. Zij lijkt nog nooit gehoord te hebben van het woord ‘generaliseren’. Ongetwijfeld zitten er lieden in de groep asielzoekers die voldoen aan haar typering. Er is niet voor niets een procedure om het kaf van het koren te scheiden. Het kost vaak veel moeite om aan te tonen dat je geen kaf bent.

Zij overschrijdt alle normen van fatsoen als zij beweert: „uiteindelijk hebben deze asielzoekers zelf de keuze gemaakt om te vertrekken”. Je zou ook kunnen zeggen: uiteindelijk overleeft een deel van de groep de poging om weg te komen uit de hel in hun land.

Ad Olsthoorn

Ede

    • Christine Karman
    • M. Zonneveld
    • Ad Olsthoorn
    • T. van Gijzen