Brieven

Kerstbal aarde

Dat is een spannende nachtfoto van de aarde (Beeld van de Week, Wetenschapsbijlage 15&16 december)! Met name Groot-Parijs lijkt op een enorme lichtbal. En toch wekken de lichtbeelden twijfel.

Op de foto baadt heel Portugal in het felle licht. Dat is gans onmogelijk. Ik kom er regelmatig en juist in dát land wordt er – de hoofdstad Lissabon uitgezonderd – in de avond en nacht zeer spaarzaam met het elektrische licht omgesprongen. Hoe kan dat nu, redactie Wetenschap?

Jhr. J.W.R. Boddaert

Rotterdam

Alsof-spel (1)

De uitkomst van het onderzoek van Lillard en anderen (‘Alsof-spel’ niet belangrijk voor kindontwikkeling, Wetenschapsbijlage 15 & 16 december) verdient het om bestreden te worden. Voor mijn promotieonderzoek heb ik 877 kinderen van 4 tot 6 jaar geobserveerd bij het vrije spel in 47 klassen in 20 verschillende scholen. In alle klassen werd ‘doen-alsof ‘ spel (fantasiespel of rollenspel) waargenomen, naast motorisch-, constructie- en zintuigelijk spel. Uit interviews met de leerkrachten bleek dat de leerkrachten waarnemen dat in het rollenspel sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden geoefend worden. Het (rollen) spel is een middel dat de kinderen vanaf een jaar of vier zelf kiezen omdat het bij hun ontwikkelingsniveau past. Worden ze ouder, dan verandert het spel.

Natuurlijk maakt het uit in wat voor een omgeving kinderen verkeren. Roopnarine en Krishnakumar (2006) hebben overtuigend bewijs geleverd dat in verschillende culturen het kinderspel verschillend gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Tevens zijn er grote verschillen in de mate waarin ouders met hun kind spelen. In de USA bijvoorbeeld speelt 47 procent van de ouders met hun peuters, in Guatemala 7 procent en in India 24 procent. De bevinding van Lillard dat in China en Indonesië kinderen volgens de ouders zelden ‘ doen-alsof’ geeft het culturele verschil met Westerse landen aan maar hoeft niet te betekenen dat dit soort spel niet belangrijk is voor de ontwikkeling.

Daar komt bij dat de onderzoeken die Lillard bekeken heeft, onderzoeken zijn waar op grond van een experiment conclusies getrokken worden en die bovendien door haar als ondeugdelijk bestempeld worden. Een dergelijke meta-analyse is van groot belang en verschaft veel inzicht, maar om hier nu uit te concluderen dat doen-alsof spel niet belangrijk is voor de ontwikkeling is net zo iets als ontkennen dat het regent omdat het niet bewezen is.

Dr. Louise Berkhout

Leiden

Alsof-spel (2)

Namens enkele docenten: wij vroegen ons met enige verbazing af hoe de kop van het artikel ‘Alsof- spel niet belangrijk voor kindontwikkeling’ zo stellig kon zijn terwijl in het beschreven onderzoek (gepubliceerd in het Psychological Bulletin) nergens te lezen staat dat deze stelling juist is. Wanneer u het onderzoek (en zelfs al de abstract) leest, wordt er vooral weergegeven dat er nog te weinig bewijs is voor de besproken correlaties.

Het is dus niet correct een tegenovergestelde stelling als waar aan te nemen, wanneer er nog niet voldoende gedegen onderzoek is voor de eerste hypothese. Zulke koppen zetten de lezer op het verkeerde been.

Gerdi Tuender & Jorine Beck

Nijmegen

Poincaré

In het interview met Ferdinand Verhulst over zijn biografie over Poincaré stelt de auteur dat Newton ooit zei dat hij op de schouders van reuzen stond. “En zo stond Einstein op de schouders van anderen. Dat mag vaker gezegd worden.”

Einstein heeft zelf echter erkend dat hij veel te danken had aan anderen, getuige het volgende citaat uit een bijdrage uit het boek What I Believe:

“Many times a day I realize how much my own outer and inner life is built upon the labours of my fellow-men, both living and dead, and how earnestly I must exert myself in order to give in return as much as I have received. My peace of mind is often troubled by the depressing sense that I have borrowed too heavily from the work of other men.”

E. Anstadt – van der Holst

Amsterdam

    • Jhr.J.W.R. Boddaert
    • Gerdi Tuender
    • E. Anstadt – van der Holst
    • Dr. Louise Berkhout
    • Jorine Beck