Waarschuwing voor advocaten

Het Hof van Discipline heeft twee advocaten van De Brauw, Blackstone en Westbroek vorige week gewaarschuwd wegens „niet-naleving” van eisen voor een „eerlijk proces”. De Eindhovense chipontwerper ItoM had over hen geklaagd tijdens een proces tegen chipmaker NXP (ex-Philips) over schending van een licentiecontract.

Het Hof van Discipline legde de maatregel op , nadat de Raad van Discipline de klacht eerder afwees. Een waarschuwing is de lichtste sanctie.

Het komt zelden voor dat advocaten een sanctie krijgen in rechtszaken tussen bedrijven, bevestigt een woordvoerster van de Raad van Discipline. De klacht van ItoM ging erover dat de advocaten van De Brauw, Blackstone en Westbroek in de zaak tegen NXP over het licentiecontract enkele bedrijfsdocumenten van NXP alleen naar een (door de rechter aangewezen) technisch expert hadden gestuurd en niet naar tegenpartij ItoM. ItoM maakte bezwaar tegen deze „Kafkaiaanse praktijken”. De Brauw Blackstone en Westbroek is „verbaasd” over de uitspraak van het Hof van Discipline. „Wij hebben uitsluitend in het belang van de cliënt gehandeld”, zegt een woordvoerder. Volgens het Hof is partijdigheid weliswaar een „kernwaarde” van het advocatenberoep, maar betekent dit niet dat een advocaat mag handelen in strijd met de „voor procespartijen geldende verplichting die uitvloeisel is van een fundamenteel beginsel van een eerlijk proces”.

De al sinds 2006 lopende rechtszaak (inmiddels in hoger beroep) van ItoM tegen NXP over licentierechten is bijzonder omdat kleine bedrijven – voor innovatie steeds belangrijker – in dit soort ingewikkelde conflicten zelden naar de rechter stappen wegens hoge kosten en lange procedures. Onlangs dwong ItoM in de VS schikkingen af in patentzaken tegen onder meer Apple en Samsung.

    • Hans Buddingh'