Vertrouwen consument weer fors gedaald

De economische malaise heeft in Nederland een nieuw dieptepunt bereikt. De werkloosheid neemt in een hoog tempo toe, het consumentenvertrouwen is bijna terug op het laagste punt sinds het begin van de crisis en de koopkracht is voor het derde jaar op rij gedaald.

Van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt een reeks van sombere berichten met koppen als: ‘Consument zeer pessimistisch.’

Vanochtend voegde het CBS daar nog aan toe dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,9 procent is gekrompen ten opzichte van het tweede. De cijfers komen uit de tweede raming van de economische groei door het CBS. Bij de eerste , half november, ging het CBS nog uit van een krimp van 1,1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 1,5 procent. Eerder noemde het CBS een krimp van 1,6 procent.

Bedrijven investeren minder. In oktober lagen de bedrijfsinvesteringen 4 procent lager dan in dezelfde maand een jaar geleden, in september was dat 10 procent.

Consumenten zijn het hele jaar al „erg somber”, schrijft het CBS, maar in december is het consumentenvertrouwen nog eens met twee punten gedaald. Daarmee zijn de Nederlanders weer bijna even pessimistisch als in juni, toen de meter op -40 stond. Sinds najaar 2011 staat het consumentenvertrouwen op een uitzonderlijk laag niveau.

Het CBS peilt het consumentenvertrouwen iedere maand door duizend consumenten te bellen en te vragen naar de economische situatie en de eigen financiële situatie, voor de afgelopen twaalf maanden én de komende twaalf maanden. Vervolgens krijgen de consumenten de vraag voorgelegd of het ‘een gunstige tijd is voor grote aankopen’.

De consument is negatiever geworden over het economische klimaat: de indicator verslechterde 8 punten en kwam uit op -64. De koopbereidheid nam daarentegen iets toe, van -25 naar -23. Consumenten zijn iets minder negatief over hun eigen financiële situatie voor het komende jaar, maar vinden de tijd minder gunstig om grote aankopen te doen.

Voor het eerst sinds 1996 zijn meer dan een half miljoen mensen werkloos, 7 procent van de beroepsbevolking. Er zijn nu 100.000 werklozen meer dan een jaar geleden, blijkt uit CBS-cijfers. De afgelopen maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 13.000 per maand toe. Voor volgend jaar voorspelde onlangs zowel De Nederlandsche Bank als het Centraal Planbureau dat de werkloosheid verder oploopt.

Topdrukte webwinkel: pagina 25