Tot welk geloof kun je je nu nog (oprecht) bekeren?

Het is een oude truc van wankelmoedigen: bekering op het doodsbed. De eerste christelijke keizer Constantijn de Grote deed het in zijn sterfjaar 337, zo was hij zeker dat hij na zijn doop niet meer zou zondigen. Maar wat zijn nu de mogelijkheden voor een onzekere ongelovige aan het Einde der Tijden? Een groot probleem voor opportunistische zij-instromers is dat iedere godsdienst oprechtheid eist van bekeerlingen. Maar stel dat je Existentiële Angst groot genoeg is om je oprecht te bekeren, wat is de goede keuze?

1Hindoeïsme en boeddhisme Dat zijn onzekere keuzes, omdat in hun wereldbeeld geen Einde der Tijden voorkomt. Dat is ongunstig. Ook is er geen quick fix voor zij-instromers. Want in deze godsdiensten tellen de daden van de mens. Met goede daden en mededogen bouw je gunstig karma op, waardoor je reïncarnatiecyclus steeds gunstiger verloopt, met totale verlichting aan het einde. Tenzij je toevallig al heel mooi karma bezit, is dat een lange weg.

2Het protestantisme lijkt ook geen goede keuze. De vrijzinnige variant zal je zeker verwelkomen, maar juist in die kringen heerst weinig zekerheid over de aard van hemel en hel. In de strenge varianten van het protestantisme heerst daarover juist veel zekerheid, maar daar zit het vaste geloof in de voorbeschikking de zij-instromer in de weg. Slechts een beperkt aantal gelovigen zal worden gered, maar wie dat zijn is onzeker.

3Het katholicisme is gunstiger, omdat wie eenmaal is gedoopt vrijwel alle zonden met oprecht berouw en met tussenkomst van een priester kan laten uitwissen. Daarmee is het ticket voor de hemel al bijna binnen. Wel blijft er de onzekerheid van het Laatste Oordeel als Jezus nogmaals zal oordelen over ieders lot. Maar de Katholieke Kerk benadrukt Zijn barmhartigheid. Nadeel is dat een doop serieuze voorbereiding en een priester vereist – al zal de kerk bij het Einde der Tijden waarschijnlijk uitzonderlijke procedures toepassen.

4De islam is voor de haastige zij-instromer waarschijnlijk de beste keuze: snelle toegang, heldere eisen én een zeker uitzicht op een goed hiernamaals. Bekering tot de islam bestaat uit het oprecht opzeggen van de klassieke islamitische geloofsbelijdenis in het Arabisch: ‘Ash-hadoe alla iellaha iella Allah, wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoeloe Allah’ (ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is). Er hoeven geen getuigen te zijn, God is je getuige. Daarna wachten de islamitische plichten (vijf keer bidden per dag, enzovoorts). Maar de bekering zelf is een volkomen nieuwe start.

    • Hendrik Spiering