Saskia Bak, directeur Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden

Slotaflevering. De 20 cultuurmakers die NRC een jaar lang intensief volgde, voerden in 2012 veel slecht nieuws-gesprekken. Maar ze vierden ook de nodige artistieke triomfen.

‘Wat we dit jaar hebben geleerd? Dat competitie plaats moet maken voor samenwerking.’

Saskia Bak, directeur Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden

Hoe was 2012?

Spannend. De Raad voor Cultuur besliste dat we een van de negen voorbeeldstellende musea van Nederland zijn, die een breed publiek weten te bereiken. We staan in het rijtje met het Van Goghmuseum en het Kröller Müller. En onze hoofdtentoonstelling Groen Geluk trok 27.000 bezoekers, een mooi aantal.

Hoe wordt 2013?

Ik hoop net zo goed als 2012. We komen in maart met een grote tentoonstelling Mysterie Ming over het keramiek van de Chinese keizerlijke Mingdynastie. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Het echte verhaal over Ming willen we vertellen.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

Ik ben heel erg blij dat minister Bussemaker (cultuur, PvdA) zich sterk wil maken voor cultuureducatie. Het is ontzettend belangrijk dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur.