Over 10 jaar een HR-e ketel

Is warmte-krachtkoppeling een (energie-)alternatief voor gezinnen?

Een HR-e ketel produceert warmte en wekt in dit proces tegelijkertijd elektriciteit op. Als u zo een ketel aanschaft, is dat goed voor uw elektriciteitsrekening, want die zal dalen. En als u ook zonnepanelen heeft, ontstaat er een natuurlijke combinatie. Zonnepanelen leveren in de zomer elektriciteit en de HR-e ketel doet vooral in de winter zijn werk.

Hoe zit het kostentechnisch? Een HR-e ketel levert in een gemiddelde woning een besparing op de elektriciteitsrekening op van zo’n 340 euro per jaar. De aanschafprijs ligt nu echter met 11.000 euro fors hoger dan een reguliere HR-ketel (gemiddeld zo’n 2.200 euro). Kostentechnisch is een HRe-ketel nu dus nog niet erg interessant. Er zijn subsidiemogelijkheden, maar die zijn vrij schaars en vooral lokaal. De verwachting is dat de prijzen van dergelijke ketels geleidelijk zullen dalen als productievolumes toenemen. Wat mij betreft wordt dit proces bespoedigd door de marktvraag te stimuleren met subsidiemogelijkheden, waardoor de prijs van de HRe-ketel versneld zal dalen. Over tien jaar allemaal een HRe- ketel!

    • Andius Teijgeler