Nederlands Filmfestival, directeur Willemien van Aalst

Slotaflevering. De 20 cultuurmakers die NRC een jaar lang intensief volgde, voerden in 2012 veel slecht nieuws-gesprekken. Maar ze vierden ook de nodige artistieke triomfen.

‘Wat we dit jaar hebben geleerd? Dat competitie plaats moet maken voor samenwerking.’

Nederlands Filmfestival, directeur Willemien van Aalst

Hoe was 2012?

Het was een zeer succesvol Nederlands Film Festival. En na twee jaar lobbyen en plannen schrijven werd in september duidelijk hoe de bezuinigingen voor ons uitpakten. Daarna heb ik de slecht nieuwsgesprekken moeten voeren.

Hoe wordt 2013?

Zorgen dat op het volgende NFF de ingrepen nauwelijks zichtbaar zullen zijn, dat wordt het belangrijkste doel.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

De Nederlandse film heeft een mooie etalage, maar de winkel erachter wordt steeds leger. Ons omringende landen kennen taxshelters voor filmproducties, en dus vloeit geld weg uit Nederland, moeten filmbedrijven de deuren sluiten en verdwijnt er werkgelegenheid. Daarbij komen de bezuinigingen bij Filmfonds en omroepen, het opheffen van het Mediafonds. De situatie is zeer ernstig.