Museum Meermanno, directeur Maartje de Haan

Slotaflevering. De 20 cultuurmakers die NRC een jaar lang intensief volgde, voerden in 2012 veel slecht nieuws-gesprekken. Maar ze vierden ook de nodige artistieke triomfen.

‘Wat we dit jaar hebben geleerd? Dat competitie plaats moet maken voor samenwerking.’

Museum Meermanno, directeur Maartje de Haan

Hoe was 2012?

Zeer onrustig. We moesten onze aanvraag drie keer aanpassen, we verliezen een kwart van onze subsidie en daarmee ook een derde van ons personeel. We hebben onderzoek gedaan naar meer samenwerking met het Letterkundig Museum. Omgerekend kostte dat 50.000 euro aan manuren. Intussen wisten we 427.000 euro aan eigen inkomsten te verwerven en ons bezoekersaantal verdubbelde in drie jaar tijd tot 24.500 mensen.

Hoe wordt 2013?

Het brengt prachttentoonstellingen over Russische prentenboeken, militaire boekgeschiedenis en het Nederlands beeldverhaal. Op 1 november leveren we ons samenwerkingsplan met het LM in. En we gaan op zoek naar meer sponsors.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

De Raad voor Cultuur vroeg of Meermanno ‘levensvatbaar’ is. Wel, wij zijn springlevend!