Mondje dicht, één borrel

Niet langer dan een uur naborrelen, één, hooguit twee glazen alcohol en een mediatraining volgen. Dit drukt burgemeester Piet Adema (ChristenUnie) van Achtkarspelen zijn 21 raadsleden op het hart. Aanleiding is een lek uit een besloten raadsvergadering in november, waarin de voordracht van de nieuwe burgemeester Germ Gerbrandy (FNP) werd besproken.

De regionale Streekkrant meldde dat de raad niet unaniem was in zijn keuze. Er was gelekt en de Friese commissaris van de koningin John Jorritsma (VVD) wilde weten door wie. Burgemeester Adema onderzocht de kwestie. Het bleek dat enkele raadsleden niet wisten dat hun niet-unanieme stemgedrag niet naar buiten mocht komen. „Raadsleden dachten dat de journalist met wie ze na de vergadering spraken een goed geïnformeerde ambtenaar” was, aldus Adema. Zijn adviezen moeten voorkomen dat raadsleden loslippig worden.

Adema vindt een uur napraten voldoende: „De helft van de raad zit er soms tot twee uur ’s nachts, terwijl de vergadering om half twaalf is afgelopen.”

PvdA-fractievoorzitter Gerda Postma: „Het is echt niet zo dat elk raadslid lamlazarus uit de nazit komt. De meesten, onder wie ikzelf, zijn met de auto en drinken hooguit één glaasje wijn.” VVD-fractievoorzitter Dirk Pool vindt de aanbevelingen zelfs „paternalistisch”.