Kunstvereniging DiepenheimMichiel van der Kaaij, zakelijk leider a.i.

Slotaflevering. De 20 cultuurmakers die NRC een jaar lang intensief volgde, voerden in 2012 veel slecht nieuws-gesprekken. Maar ze vierden ook de nodige artistieke triomfen.

‘Wat we dit jaar hebben geleerd? Dat competitie plaats moet maken voor samenwerking.’

Kunstvereniging DiepenheimMichiel van der Kaaij, zakelijk leider a.i.

Hoe was 2012?

Op 15 december vond de opening plaats van twee tentoonstellingen. Fotografie van de dertigjarige Stefan Ruitenbeek en werken in en op papier van de binnenkort tachtigjarige Cornelius Rogge. Beide openingen werden druk bezocht. Op zo’n moment besef je hoe vitaal en veelzijdig Kunstvereniging Diepenheim is.

Hoe wordt 2013?

Na de onheilstijding over het buiten de landelijke basisinfrastructuur vallen van onze instelling, kunnen wij voor volgend toch weer een interessant programma bieden, onder meer dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds en de provincie.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

Onder het motto ‘Diepenheim, het middelpunt van de wereld’ nodigen wij in 2013 kunstenaars uit om in samenwerking met de Diepenheimse bevolking te zoeken naar verbindingen en overeenkomsten.