Kinderpardon nu definitief - ‘Mauro mag blijven’

DEN HAAG - Het kabinet-Rutte II bijeen in de Treveszaal voor de eerste ministerraad in de nieuwe samenstelling. ANP ROBIN UTRECHT
DEN HAAG - Het kabinet-Rutte II bijeen in de Treveszaal voor de eerste ministerraad in de nieuwe samenstelling. ANP ROBIN UTRECHT Kabinet-Rutte II bijeen in de Treveszaal, op archiefbeeld. Foto ANP / Robin Utrecht

Het kinderpardon komt er definitief. Het kabinet heeft vandaag, in de laatste ministerraad van het jaar, besloten een regeling te treffen voor asielkinderen die minstens vijf jaar in Nederland wonen. Deze kinderen en hun gezinsleden kunnen een verblijfsvergunning krijgen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, meldt persdienst Novum.

Het kabinet wil hiermee een einde maken aan de situatie van kinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning al langdurig in Nederland verblijven. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Tijdens het vorige kabinet verzette de VVD zich nog fel tegen zo’n pardon.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) verwacht dat zo’n achthonderd kinderen in aanmerking komen voor de regeling. Het gezin waar zij deel van uitmaken mag ook blijven. Teeven stelt als voorwaarden onder meer dat de gezinsleden gedurende vijf jaar ook daadwerkelijk in Nederland verbleven en zich niet langer dan drie maanden onttrokken hebben aan het toezicht van de overheid. Vertrek naar een land buiten de Europese Unie zorgt er ook voor dat geen vergunning wordt verstrekt.

De staatssecretaris zei dat er voor gevallen die net buiten de boot vallen alsnog gekeken wordt of een oplossing mogelijk is.

“Dat moeten we echt per geval bekijken. Ik kan dan altijd nog gebruikmaken van mijn discretionaire bevoegdheid.”

‘Mauro mag blijven’

Asielzoekers die op dit moment gebruikmaken van een tijdelijke verblijfsvergunning op basis van medische gronden of het volgen van een studie kunnen deze omzetten. Dit betekent dat Mauro, die van toenmalig minister voor Asiel Gerd Leers (CDA) een vergunning kreeg om een studie te volgen, mag blijven.

De regeling treedt eind januari in werking. Vreemdelingen die van mening zijn dat ze in aanmerking komen voor de regeling hebben vanaf dat moment drie maanden de tijd om een aanvraag in te dienen.

Kabinet zet door: illegaliteit wordt strafbaar

Vandaag besloot de ministerraad tevens dat vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven, voortaan strafbaar zijn en een boete moeten betalen. Wie de boete niet betaalt, kan worden opgesloten.

Vreemdelingen die twee keer of vaker worden beboet omdat zij illegaal in Nederland zijn, riskeren bovendien een inreisverbod voor de duur van maximaal vijf jaar. Het kabinet denkt dat een preventieve werking uitgaat van de maatregel. Bovendien wordt een duidelijk signaal afgegeven aan vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn.

De maatregel, die uit het regeerakkoord van VVD en PvdA komt, geldt alleen voor meerderjarigen. Mensen die uit humanitaire redenen illegalen hulp bieden, zijn niet strafbaar. Eerder uitten diverse gemeenten kritiek op het kabinetsplan. Wethouders in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zeggen geen zin te hebben om actief te jagen op illegalen. Ze vrezen dat illegalen alleen maar dieper in de illegaliteit worden geduwd en dat het strafbaar stellen geen oplossing is.