Kamerbrede steun voor redding Metropole

De Tweede Kamer heeft gisteravond ingestemd met de reddingsactie voor het Metropole Orkest waar PvdA en VVD te elfder ure mee kwamen. Het kabinet had die actie afgeraden, maar de Kamer trok zich daar niets van aan. Alleen de PVV stemde tegen.

Kamerleden Martijn van Dam (PvdA) en Matthijs Huizing (VVD) vragen de regering eenmalig 3,5 miljoen euro uit de algemene mediareserve aan het orkest te geven. Het resterende bedrag moet uit de cultuurbegroting komen, met een maximum van 3,5 miljoen euro.

De Kamer stemde niet in met pogingen om de kortingen op Museum Huis Doorn en Slot Loevestein terug te draaien. Wel heeft de minister Huis Doorn, de laatste verblijfplaats van de Duitse Keizer Wilhelm II, toegezegd welwillend te kijken naar eventuele plannen om in 2014 aan te sluiten bij de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast kan hulp worden verwacht van de Duitse stichting Preussische Schlösser und Gärten, die zich heeft gemeld bij het ministerie.

Rijksmuseum Twenthe zal de deuren waarschijnlijk open kunnen houden nu de bezuinigingen van 50 procent op het exploitatiebudget is teruggebracht tot 25 procent. De directeur is in overleg met gemeente en provincie over het resterende geld.